Most pro pěší - Wenduine, Belgium

Zákazník: 
Datum dokončení výstavby: 
Kvě-2014
Země: 
Belgie
Příloha: 

Most pro pěší stojí na belgickém pobřeží, spojuje vesnici s blízkou pláží a klene se nad pobřežní silnicí a dvousměrnou tramvajovou tratí. Primární konstrukce sestává ze dvou nepravidelných dřevěných příhradových nosníků podepřených železobetonovým portálem. Nosníky vyrobené ve stylu „Meccano“ (obdoba české stavebnice Merkur) jsou sestaveny do různých vrstev a tím vzniká zajímavý vizuální efekt. Tyto vrstvy dávají také vznikat velkým excentricitám, jež vedou k podstatným sekundárním momentům v příčném směru. Horní a spodní pás jsou tvořeny členěným průřezem spojeným manžetami, které poskytují dostatečnou příčnou stabilitu. Na každém železobetonovém portálu je mezi dřevěnými prvky ocelový rám zajišťující celkovou příčnou stabilitu.
Konstrukce však není plně trojrozměrná. Složitost geometrie a přítomnost excentricit si vyžádaly použití výkonného vizualizačního a výpočtového softwaru. Tento software umožňuje analyzovat a vyhodnotit sekundární účinky a dovoluje propojení dvourozměrných modelů a ručních výpočtů.
V průběhu prací na projektu se ukázalo, že zachování návrhu styčníků příhradového vazníku se současnou implementací manžet v horním a spodním pásu je nečekanou výzvou a vyžádalo si značnou praktickou zkušenost dodavatele a inženýrskou optimalizaci. Výsledkem je však most s jedinečnou konstrukcí.

  • Vlastník: Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling kust
  • Architekt: West8
  • Generální dodavatel: Westconstruct
  • Projekční kancelář: BAS bvba
  • Doba výstavby: únor 2013 - květen 2014

 

USER CONTEST 2015 - VÍTĚZNÝ PROJEKT KATEGORIE 2: DOPRAVNÍ STAVBY A KONSTRUKCE

Výjimečný architektonický návrh mostu pro pěší je podepřen vynikajícím statickým řešením. Nepravidelný tvar konstrukce v kombinaci s použitím různých materiálů (dřeva, betonu a oceli) dává ve svém výsledku působivé a jedinečné umělecké dílo.

Vyjádření poroty

 

Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
Bas - Pedestrian Bridge - Wenduine, Belgium
BAS - Winner User Contest 2015