Skočiť na hlavný obsah
Martinet footbridge

Most pre pešícMost pre peších Martinet

prvé použitie UHPFRC vo Švajčiarsku

Detail o Most pre peších Martinet

 • Klient
  Emch+Berger
 • Krajina Švajčiarsko
 • Softvér
  • SCIA Engineer

Most pre peších Martinet hrá významnú úlohu v dopravnej infraštruktúre Lausanne vo Švajčiarsku, menovite pre chodcov a cyklistov. Most navrhnutý ateliérom Emch+Berger SA Lausanne, je prvým mostom vo Švajčiarsku postaveným z vysokopevnostného kompozitného materiálu na báze cementu vystuženého vláknami (UHPFRC). 
 
Tento materiál bol zvolený preto, aby umožnil zakomponovať 15,3 m dlhý most do existujúcej mestskej zástavby a aby vytvoril originálne a na pohľad príjemné stavebné dielo. Je tiež ukážkou modernej štíhlej konštrukcie zhotovenej z vysokopevnostného kompozitného materiálu na báze cementu vystuženého vláknami.
 
Prierez mosta v tvare asymetrického U sa skladá z dvoch hlavných nosníkov: "organického" a plného. Oba nosníky tvoria polovičný rám, ktorého spodná doska je vystužená rebrami v priečnom smere. V pozdĺžnom smere konštrukcia pozostáva z 9 prefabrikovaných segmentov spojených priamymi dodatočne predpätými káblami. Most je uložený na dvoch železobetónových oporách.
 

Výpočet vlastných frekvencií v SCIA Engineer

Autori mosta boli postavení pred niekoľko výziev:

 • cena konštrukcie nesmela prekročiť cenu konvenčnej železobetónovej alebo oceľovej konštrukcie,
 • požiadavkou bola minimálna údržba dokončeného mosta,
 • úlohou bolo tiež obmedziť na minimum použité zdroje pri súčasnom splnení všetkých ustanovení príslušných noriem,
 • konštrukcia musela mať originálny dizajn. 

V SCIA Engineer boli vytvorené dva modely: jeden priehradový a druhý s nosníkmi a doskami pre "organický" väzník. K zefektívneniu práce prispela séria funkcií SCIA Engineer: import DXF, 2D a 3D rámy, grafický prierez a dynamické výpočty. Vďaka numerickej analýze sa podarilo hlavné ciele projektu splniť. Výsledky získané v SCIA Engineer navyše korešpondovali s hodnotami vlastných frekvencií nameraných in-situ.  

Projekt pešej lávky Martinet bol nominovaný  v kategórii "Dopravné stavby a konštrukcie" v súťaži SCIA User Contest 2017 “The Art of Structural Design”.

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov