nhow RAI Hotel – Amsterdam, Nizozemsko

Země: 
Nizozemsko

nhow RAI Hotel – Amsterdam, NetherlandsHotel nhow Amsterdam s jeho ikonickým designem vytváří novou dominantu nizozemského hlavního města. Jeho 650 pokojů ve 25 poschodích z něj činí největší nově postavený hotel v Beneluxu.

Budova je 91 metrů vysoká věž. Architektonický návrh budovy vychází z velkých trojúhelníkových svazků, zavěšených na konstrukčním jádře ve středu budovy bez viditelné konstrukce na fasádě. Vzhledem k tomu, že se trojúhelníkové svazky vzájemně otáčejí, půdorysy se od sebe velmi liší.  Nejvzdálenější bod jednotlivých trojúhelníků vyčnívá 12,5 m mimo fasádu sousedního trojúhelníku. V každém z trojúhelníkových svazků vytváří nejvzdálenější bod podlaží konzolu o průměru 23 metrů k jádru.

Parametrické studie v programu SCIA Engineer pro volbu optimálního řešení

Během počáteční faze návrhu, program SCIA Engineer s možností parametrické definice modelu umožnil inženýrům z firmy  the Van Rossum Raadgevende Ingenieurs vytvářet rychlé parametrické studie porovnávající různé statické možnosti a ověřovat proveditelnost návhru s ohledem na speciální architektonický návrh budovy.

Ve finální variantě se hlavní nosná konstrukce skládá z devíti sloupů a betonového jádra se stěnami vykonzolovanými z tohoto jádra. Podpůrná ocelová konstrukce je navržena tak aby přenášela zatížení fasády. 

Kompletní analýza v programu SCIA Engineer

Program SCIA Engineer byl použit k výpočtu vnitřních sil pro všechny konstrukční prvky budovy, stejně jako k analýze stability a dynamiky, včetně určení vlastních frekvencí a zrychlení. Navíc návrhové vnitřní síly stanovené v modulu pro betonové konstrukce programu SCIA Engineer byly použity pro návrh výztuže v betonovém jádru.

 

nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands