Rozšíření letiště Rafael Núñez – Cartagena De Indias, Kolumbie

SCIA User Contest 2017 - WinnerDo Kolumbie neustále proudí davy turistů a zdejší letiště proto připravují plány na výrazná rozšíření. Jedním z modernizovaných letišť je mezinárodní letiště Cartagena Rafael Núñez ve městě Crespo, které je součástí města Cartagena De Indias ležícího na pobřeží Karibiku. Rafael Núñez odbaví každý rok více než 3 miliony cestujících, a je tak třetím největším letištěm v Kolumbii. Díky své přitažlivé lokalitě město láká stále více turistů a firem, což si vyžádalo rozšíření letiště tak, aby pojalo až 8,5 milionu cestujících ročně. Za tímto účelem byla navržena budova terminálu pro mezinárodní lety, která bude připojena k novému nástupnímu molu v délce více než 400 metrů. Celková plocha tohoto rozšíření je 27 000 m2.

 

Výzvy projektu

Na konstruktéry čekalo několik výzev:

  • složitá geometrie ocelové střechy s 3D a 2D příhradovými nosníky,
  • kombinace částí vytvořených z různých materiálů,
  • potřeba několika pokročilých typů analýzy.

 

“Ukázalo se, že zadávání dat do programu SCIA Engineer je velmi flexibilní, a toto řešení nám přineslo vyšší produktivitu než jiný konstrukční software, který ve společnosti používáme.”

Estra Engenharia Ltda.

 

Rozšířené analýzy a hybridní konstrukce s programem SCIA Engineer

Hlavní konstrukce terminálu byla modelována přímo v programu SCIA Engineer. Jedná se o jednu budovu s plochou více než 5600 m2. Budova má ocelovou střechu zahrnující několik prostorových a rovinných nosníků vyrobených z válcového profilu HSS, který tvoří různá naklonění střechy. V programu SCIA Engineer byl vytvořen také model fasády. S ohledem na analýzu a ověření se obsáhlé funkce programu SCIA Engineer ukázaly jako velmi užitečné:

  • analýza s uvažováním lokálních nelinearit,
  • analýza druhého řádu,
  • prvky s účinností pouze v tahu,
  • fyzická nelinearita betonového materiálu,
  • pokročilá dynamická a seismická analýza.

V programu SCIA Engineer byly také provedeny posudky oceli a betonu v souladu s normami AISC a ACI.

 

“Tento komplexní projekt byl modelován přímo v programu SCIA Engineer jako hybridní konstrukce s rozsahem více než 400 metrů, včetně fasád a střechy. Na porotu udělaly dojem pokročilé analýzy druhého řádu, prvky s účinností pouze v tahu, fyzické a geometrické nelineární prvky a rozšířené dynamické a seismické výpočty, jejichž výsledkem je úžasná budova.”

Výrok poroty

 

Tento projekt zvítězil v soutěži SCIA User Contest 2017 – Kategorie 4: Speciální projekty.

 

SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia
SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia
SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia
SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia
SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia
SCIA Engineer - Rafael Núñez Airport Expansion - Cartagena De Indias, Colombia