Terraced Tower (Rotterdam, Nizozemsko)

Zákazník: 
Datum dokončení výstavby: 
Led-2021
Země: 
Nizozemsko

Besix Terraced Tower

Terraced Tower je 110 m vysoká budova (100 m nad zemí) postavená v Rotterdamu. Kromě 3 podzemních podlaží má budova 32 nadzemních podlaží pro obytné jednotky. Délka budovy se s její výškou postupně snižuje ze 100 metrů na 35 metrů. Současně s tím se šířka budovy zvětšuje z 20 na 30 metrů.

Zatížení stěn v přízemí je tak veliké, že bylo nutno použít beton třídy C90/105. Dále se budova vyznačuje 8-mi metrovou konzolou, která způsobuje významné účinky druhého řádu. A nakonec, kolem stavební jámy nebyl žádný volný prostor a bylo nutno pracovat pod stávajícím potrubím - což způsobilo komplikace při postupném budování základu.

SCIA Engineer byl použit pro celý projekt. Automatický návrh 2D betonových dílců byl využit k rychlému návrhu stěn zmíněných výše. Pro druhý popsaný problém pomohl SCIA Engineer určit součinitele pro druhý řád. Pro překonání poslední překážky byl využit modul „fáze výstavby“. SCIA Engineer nám umožnil rychle navrhnout výztuž, a tak jsme se mohli soustředit na koordinaci a správu projektu.

„Použití vysokopevnostního betonu spolu s významnou konzolou komplikovalo celý projekt, ale díky intenzivnímu využití programu SCIA Engineer, včetně fází výstavby, se podařilo projekt úspěšně realizovat.“

Vyjádření poroty

 

Winner SCIA User Contest 2020

Tento projekt získal cenu v soutěži SCIA User Contest 2020 - kategorie 1, Velké budovy nad 6 000 m².

Přečtěte si celý příběh v knize SCIA User Contest 2020

Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)
Terraced Tower (Rotterdam, Netherlands)