Přejít k hlavnímu obsahu
Terraced Tower

Terraced Tower (Rotterdam, Nizozemsko)

Detail o Terraced Tower

  • Země Nizozemsko
  • Software
    • SCIA Engineer

Vzorový příklad řemeslného zpracování  

5 minut chůze ke slavnému Erasmovu mostu, 11 minut vodním taxi do kina v Lantarenvensteru a 7 minut na kole na hlavní nádraží. Jednou z největších předností The Terraced Tower, jak bylo také všeobecně inzerováno, je její centrální poloha u řeky Maas v samém srdci Rotterdamu. Působivou novostavbu, která za svůj název vděčí terasám po celé šířce všech bytových jednotek, realizovala na objednávku společnosti Provast firma Besix podle návrhu architektů z ateliéru OZ.  

Budova se může pochlubit působivými čísly: 40 000 m² plochy, 334 bytovými jednotkami a výškou 100 m, což odpovídá 32 nadzemním podlažím. Délka budovy se po výšce snižuje ze 100 m na 35 m, zatímco šířka se zvětšuje z 20 m na 30 m. V podzemí se nacházejí 3 podlaží s 212 parkovacími místy pro automobily a 688 místy pro jízdní kola. V přízemí jsou pak prostory pro komerční využití a stravovací zařízení. Architektura budovy je tvořena terasami různých délek. Sklon celé budovy propůjčuje stavbě jedinečný estetický charakter, ale zároveň s sebou nesl při navrhování stavby určité komplikace, o kterých se v článku zmíníme.   

Po demolici bývalé administrativní budovy pojišťovny Erasmus byla v létě 2018 osazena první pilota. A přesně po třech letech nastal čas oficiálního předání a zájemci si mohou na Boompjes v Rotterdamu vybírat místa „v první řadě“.  

 

Výzvy projektu  

Společnost Besix byla jako generální dodavatel zodpovědná za realizaci stavby The Terraced Tower. Xavier Gamme ze společnosti Besix pracoval na projektu od fáze návrhu až po realizaci. Pro projekt jsou typické některé charakteristické prvky, které zároveň představovaly určité výzvy. Xavier vám vysvětlí, jak spolu se svými kolegy dospěl k efektivnímu konečnému řešení.   

Výběr softwaru  

Při zahájení projektu takového rozsahu je samozřejmě zásadní zvolit správné nástroje. Výběr návrhového a výpočetního softwaru proběhl podle Xaviera velmi hladce: „Ve společnosti Besix pracujeme převážně se dvěma programy a v závislosti na typu budovy někdy volíme jeden a někdy druhý software. SCIA Engineer jsme zvolili pro jeho uživatelskou přívětivost a automatické nástroje pro návrh ocelových a betonových prvků, které byly v tomto projektu skutečnou přidanou hodnotou.“  

Obecně platí, že v patě budovy je zapotřebí poměrně velké množství betonu. Vzhledem k výšce The Terraced Tower a vzhledem k tomu, že budova poskytuje velké množství podzemních parkovacích stání, je zatížení stěn v suterénech tak vysoké, že je vyžadována vysoká třída betonu C90/105. To však nebyl příliš velký problém, protože s pomocí SCIA Engineer bylo možné rychle a efektivně posoudit všechny typy betonu.  

Kreativní přístup  

Přínosem pro hotový projekt, ale i další výzvou během projekčních prací, byla poloha věže The Terraced Tower. Zde bylo nutno vše řádně promyslet v rámci celého týmu. Skutečnost, že nová stavba je obklopena rušnou ulicí, vodou a budovami na obou stranách pozemku znamenala, že projektový tým musel najít kreativní řešení. Kolem stavební jámy nebyl žádný volný prostor, a bylo dokonce nutno pracovat pod stávajícím potrubím. To vedlo k obtížným fázím výstavby suterénu. SCIA Engineer umožnil pracovat s celou řadou dočasných stavebních fází – a tím i s celou řadou modelů. Tímto způsobem bylo možné modelovat skutečný průběh výstavby. Modul fází výstavby SCIA Engineer bylo možné dobře využít i pro výpočet relativních posunů mezi svislými prvky.   

Ohledně umístění The Terraced Tower si Xavier nejvíce pamatuje, že zde nebylo ani místo pro postavení stavebního jeřábu. „Pomocí programu SCIA Engineer jsme provedli výpočet betonového rámu, který by jednak dovolil instalovat jeřáb a jednak umožnil průjezd stavební techniky pod ním. Šlo o to, abychom optimálně využili prostor, který jsme měli k dispozici!“  

Účinky druhého řádu  

Terasovitá věž se vyznačuje osmimetrovou konzolou, která s sebou do výpočtu přináší nezanedbatelné účinky druhého řádu. Pomocí modulu pro stabilitní výpočet ve SCIA Engineer byly určeny součinitele druhého řádu a bylo možné ověřit kritické Eulerovo zatížení.   

Důležitým požadavkem projektu bylo, aby budova zůstala stabilní i v případě, že dojde k odstranění nějakého konstrukčního prvku – v důsledku výbuchu, teroristického útoku apod. Pomocí programu SCIA Engineer bylo možné ukázat, s jakým vyztužením musí projekční tým počítat. Xavier říká: „Toto vyztužení lze v programu SCIA Engineer spočítat automaticky, což znamená, že jsme ušetřili spoustu drahocenného času.“  

Když budova ožije  

Pro Xaviera byla nejzajímavější částí projektu jak fáze brainstormingu, ve které se zabývali tím, jak by mohla konstrukce fungovat, tak fáze realizace, ve které budova skutečně ožívala. „Díky SCIA Engineer a jeho automatickým nástrojům jako je například parametrické modelování, jsem se mohl soustředit na skutečnou statiku. SCIA nám tak ušetřila spoustu času a energie.“  

SCIA Engineer byl použit pro celý návrh projektu a umožnil společnosti Besix rychle navrhnout vyztužení prvků, díky čemuž se tým mohl soustředit na koordinaci a řízení projektu.  

 

Tento projekt získal cenu v soutěži SCIA User Contest 2020 - kategorie 1, Velké budovy nad 6 000 m².

Přečtěte si celý příběh v knize SCIA User Contest 2020

 

„Použití vysokopevnostního betonu spolu s významnou konzolou komplikovalo celý projekt, ale díky intenzivnímu využití programu SCIA Engineer, včetně fází výstavby, se podařilo projekt úspěšně realizovat.“

Vyjádření poroty

 

SCIA User Contest book 2023
Objevte další projekty realizované pomocí našeho software

SCIA USER CONTEST

SCIA již několik let pořádá soutěž uživatelů, kde mohou soutěžit nejrůznější projekty.
Zajímá vás její poslední ročník?

Nově: Nyní s řadou videí o projektech a rozhovory s autory projektů