Výměna mostu přes nádrž Hracholusky (Hracholusky, Česká republika)

Datum dokončení výstavby: 
Dub-2019
Země: 
Česká republika

Contruss, Replacement Bridge

Most přes nádrž Hracholusky nedaleko Plzně je jednokolejný železniční most o 5 polích postavený v roce 1901. První a páté pole jsou kamenné oblouky a zbývající tři pole jsou shodné nýtované ocelové příhradové vazníky s horní mostovkou.

Kvůli rozsáhlé korozi bylo nutné ocelové vazníky v letech 2018 - 2019 nahradit. Nová horní konstrukce mostu je opět ocelová příhradovina s horní mostovkou připomínající původní konstrukci. Samotná výměna byla velmi obtížným úkolem. Kvůli špatné dostupnosti pod mostem byl zvolen zcela nový postup. Pole byla nahrazena jedno po druhém. Pro každé z polí byl nejprve sestaven příhradový vazník a v poloze vzhůru nohama byl přivezen na stávající pole. Oba vazníky (starý a nový) byly pak pevně spojeny dohromady a otočeny kolem podélné osy.

Konstrukce byla modelována na základě podrobného souboru z Tekly načteného do SCIA Engineer. Projekt měl velmi napjatý harmonogram a práce byly proto rozděleny mezi dva týmy: první navrhoval spojení mezi původním a novým mostem a druhý tým se zabýval otočným mechanismem. Změny prováděné oběma týmy byly spojovány dohromady pomocí Table Input.

Fáze výstavby byly dány tím, že většina konstrukčních prvků modelu rotovala (kolem podélné osy mostu). Proto bylo pro potřeby posouzení důležitých fází vytvořeno více modelů. Pro výpočet otočného mechanismu byly využity nelineární klouby, obecná plasticita a stabilitní výpočet.

„Komplexní analýza složitého stavebního postupu. Perfektní využití možností SCIA Engineer.“

Vyjádření poroty

 

Winner SCIA User Contest 2020

Tento projekt získal cenu v soutěži SCIA User Contest 2020 - kategorie 2, Dopravní stavby a konstrukce.

Přečtěte si celý příběh v knize SCIA USER CONTEST 2020

 


​V tomto rozhovoru se dozvíte vše o výzvách a podrobnostech.

Contruss, Replacement BridgeSledujte rozhovor s Ludvík Kolpaský (Chief Structural Engineer Contruss Engineering s.r.o.).


 

Contruss, Replacement Bridge
Contruss, Replacement Bridge
Contruss, Replacement Bridge
Contruss, Replacement Bridge
Contruss, Replacement Bridge
Contruss, Replacement Bridge
Contruss, Replacement Bridge
Contruss, Replacement Bridge