Lávka pro pěší v Kralupech nad Vltavou

Student: 
Vojtech Sulc
Instituce: 
Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering
logo Czech Technical University in Prague Faculty of Civil Engineering

„Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na návrh lávky přes Vltavu v lokalitě Kralupy nad Vltavou. Nejprve jsem musel navrhnout a vybrat vhodnou variantu přemostění. Dále jsem provedl parametrickou studii trámových a tuhých rámových mostů se zaměřením na tuhé rámové mosty s rameny ve tvaru V.

Poté jsem vybral finální rámovou konstrukci s rameny ve tvaru V, kterou jsem namodeloval včetně předpětí v programu SCIA Engineer a zjednodušeně posoudil pomocí časově závislé analýzy. Zaměřil jsem se na optimalizaci konstrukce a jejích předpínacích lan. Moje práce obsahuje také zjednodušené dynamické posouzení. Spočítal jsem několik prvních vlastních tvarů konstrukce. Poté jsem aplikoval dynamické zatížení podle normy. Nakonec jsem vytvořil zjednodušené výkresy a jednoduchou vizualizaci.“ 

Tento projekt získal 2. místo ve studentské soutěži SCIA Student Contest 2021​.

 

Vojtěch ŠulcKDO JE VOJTĚCH ŠULC

„Je mi 24 let a bydlím v obci Třebusice nedaleko Kladna u Prahy v České republice. Dříve jsem se věnoval atletice, zejména běhu na dlouhé tratě. Nyní se věnuji silniční cyklistice. Rád také cestuji se svou přítelkyní Eliškou.

Stavební inženýrství jsem si vybral jako svůj studijní obor kvůli kreativitě, kterou umožňuje. Mým oborem jsou mosty a rád pracuji s betonem. Je to opravdu úžasný materiál.“

 

Other Details of this Student
Země: 
Czech Republic
Rok ukončení studia: 
2020
Mentor / Profesor: 
Doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
Branch of study: 
Konstrukce a dopravní stavby

OBRÁZKY & OBRAZOVKY

SCIA Student Contest 2021
SCIA Student Contest 2021
SCIA Student Contest 2021
SCIA Student Contest 2021