Ověření únosnosti visutého mostu ingrandes

Student: 
Lina Himdi
Instituce: 
Université de Grenoble Alpes

Projekt se týká vyladění modelu a výpočtu únosnosti visutého mostu „Ingrandes“. Proto bylo nutné před zahájením modelování projít archivní, a ne zcela vyčerpávající dokumenty, zjistit základní údaje a stanovit předpoklady pro materiály a geometrii.

Výpočet vyžadoval uvažování geometrické nelinearity materiálů a účinků druhého řádu (velkých posunů), proto byl použit program SCIA Engineer.

Před provedením vlastního výpočtu bylo nutno model vyladit.

Vzhledem k velkému rozsahu práce byly ve SCIA Engineer vytvořeny různé modely. Jeden model pro tzv. „Baudinova“ pole (pouze se závěsy) a druhý model pro tzv. „Arnodinova“ pole (se závěsy a lany).

Souhrnně lze říci, že cílem tohoto projektu je:

  • opravit hypotézy výpočtu,
  • vytvořit model mostu v programu SCIA Engineer,
  • zkontrolovat model s použitím SCIA Engineer,
  • vypočítat únosnost mostu posouzením nosníků, lan a závěsů s použitím SCIA Engineer + Eurokódů,
  • sepsat souhrnnou zprávu odůvodňující konečnou zjištěnou únosnost.

Tento projekt získal 3. cenu ve studentské soutěži SCIA Student Contest 2021​.

 

KDO JE LINA HIMDI

Lina Himdi

„Jmenuji se Lina Himdi, je mi 26 let a jsem Maročanka. V současné době pracuji jako projektantka ve společnosti Artcad, což je projekční kancelář v oblasti inženýrských staveb se sídlem v Lyonu. Po ukončení studia stavebního inženýrství v Maroku jsem se rozhodla pokračovat ve studiu ve Francii. Získala jsem dva magisterské tituly v oblasti stavebního inženýrství a rizik. Protože jsem zvídavé povahy, rozhodla jsem se pro profesi projektanta a statika, která mě nutí tvořit, představovat si, inovovat a hledat adekvátní řešení konkrétních problémů.

Stát se projektantem bylo vždy mým největším snem. Věřím v to, že lidé vždy potřebovali navrhovat infrastrukturu (budovy, mosty, tunely atd.), aby zajistili zdravý životní styl. Vždy mě bavily obrovské stavební projekty (mosty, mrakodrapy atd.). Je to profese, která mobilizuje hluboké technické dovednosti, a představuje proto směs představivosti a vědecké přísnosti.“

 

Other Details of this Student
Země: 
France
Rok ukončení studia: 
2021
Mentor / Profesor: 
Mathieu Briffaut
Branch of study: 
Master 2 constructions , risques et montagne

OBRÁZKY & OBRAZOVKY

Winner Student Contest 2021
Winner Student Contest 2021
Winner Student Contest 2021
Winner Student Contest 2021