Scia Engineer 15 - návrh betonových prvků

Scia Engineer 15: nový návrh betonových nosníků a sloupů podle EC2.

Concrete Design in SCIA Engineer 15