Jste zde

Vítěz kategorie 3: Návrh průmyslových budov a provozů / Nemetschek Engineering User Contest 2011

Skladiště vyhořelého jaderného odpadu vTemelíně, Česká republika
Projekční kancelář Statika s.r.o.

Software: Nexis, Scia Engineer

Jedná se o skladiště pro uloženi vyhořelého jaderného paliva z jaderné elektrárny Temelín. Bylo nutno zohlednit celou řadu speciálních nařízení. Budova představuje konečné místo v životním cyklu jaderného paliva před jeho uložením do hlubinného trvalého úložiště. Sklad je rozdělen na dvě části – přijímací jednotku a vlastní sklad. Konstrukce je navržena podle mezinárodních norem pro jaderné elektrárny, které mají přednost před ČSN EN. Uvedené normy jsou velmi složité a obsahují mnoho pravidel a předpisů.

Iuz72IsGcy8