Jste zde

Vítěz kategorie 4: Projektování, konstrukční detaily / Nemetschek Engineering User Contest 2011

Jedná se o projekt mimoúrovňové křižovatky „Kerensheide“, která je součástí projektu řízeného ministerstvem dopravy a veřejné práce. Při projektování nadjezdu byl využita technologie sdílení dat mezi aplikacemi – Open BIM. Tento přístup přinesl značné finanční a časové úspory ve stavební fázi. Projektant, dodavatel a dodavatel betonářské výztuže se dohodli na tom, jaké informace potřebují a jak tyto informace sdílet. V praxi to znamenalo opakované využívání návrhových informací a urychlení celého procesu.

OXcMRbSsGFY