Jste zde

Zvláštní cena poroty za BIM / Nemetschek Engineering User Contest 2011

Orchidea Tower v Bukurešti, Rumunsko
Projekční kancelář: Inginerie Structurala s.r.l.


Software: Allplan Vyztužování, Scia Engineer

Projekt sestává ze dvou sousedících vysokých kancelářských budov ve tvaru motýla. Budova je situována na levém břehu řeky Dambovita a bylo nutno se vypořádat se třemi zvodnělými vrstvami podloží. Konstrukce v sobě kombinuje ocelové a železobetonové prvky. Rumusko leží v oblasti ohrožené zemětřesením a proto musel být proveden seizmický výpočet. Základy a horní stavba byly analyzovány současně. Tím bylo možno posoudit chování konstrukce jako celku. Interakce mezi konstrukcí a podložím byla zohledněna pomocí Winklerova pružného podloží.

P8ShmE-pcBg