Menu

sens.10 - Dynamika vlastní tvary

sens.10

Hlavní výhody

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů rámové konstrukce.
Automatický výpočet vlastní tíhy konstrukce.
Další hmoty lze zadat jako soustředěné nebo rozložené hmoty nebo je lze vytvořit ze zadaných statických zatížení.
Uživatel si volí požadovaný počet vlastních frekvencí, které chce určit.
Pro každou vlastní frekvenci se metodou iterace podprostoru spočte vlastní tvar.
Výsledky jsou zobrazeny jak číselně, tak graficky.

 

Vlastní frekvence se používají pro ověření podmínek použitelnosti budovy, k analýze rezonance vyvolané větrem u mostů, na posouzení požadavků kladených na citlivá zařízení apod.

 • zadání hmot,
 • volba požadovaného počtu charakteristických hodnot,
 • vyhodnocení číselných a grafických výsledků: vlastní frekvence, součinitele participace hmot a vlastní tvary.

Zadání hmot

 • Uživatelské zadání soustředěných a rozložených hmot.
 • Automatická generace hmot z vlastní tíhy.
 • Generování hmot ze zvoleného statického zatěžovacího stavu (převádí zatížené směřující dolů).
 • Regenerace hmot po změně zmíněného zatěžovacího stavu.

Dynamic eigenmodes analysis Dynamic eigenmodes analysis Dynamic eigenmodes analysis

Výpis výsledků

 • Tabulka spočtených vlastních frekvencí.
 • Tabulka součinitelů participace hmot v globálních směrech (X, Y, Z).
 • Animace vlastních tvarů.

Vlastní frekvence se používají pro ověření podmínek použitelnosti budovy, k analýze rezonance vyvolané větrem u mostů, na posouzení požadavků kladených na citlivá zařízení apod. Můžete provádět výpočet na konstrukcích tvořených plošnými prvky (desky, skořepiny) v několika krocích:

 • zadání hmot,
 • volba požadovaného počtu charakteristických hodnot,
 • vyhodnocení číselných a grafických výsledků: vlastní frekvence, součinitele participace hmot a vlastní tvary.

Dynamic eigenmodes analysis Dynamic eigenmodes analysis


Vyžadované moduly:

 • sen.00

Odeslat

Included in Edition: 
Concept
Professional
Expert
Ultimate