Menu

sencd.07 - Posudek dutinových desek

sencd.07

Hlavní výhody

Špičkový nástroj pro výpočet předpjatých dutinových desek, zejména  v kombinaci s modulem pro fáze výstavby a časově závislou analýzu.
Úprava podle EN 1168/C1.
Zavedení nového vzorce pro smyk.

 

Hollow core slabs checks

Speciální posudek dutinových panelů na smyk, odštěpování povrchu, smyk a kroucení, podporové podmínky a protlačení podle EN 1168 (rozšíření k EN 1992-1-1 a 1992-1-2).

Tento modul počítá a posuzuje dutinové desky s případnými otvory. Pomocí modulu pro práci s obecným průřezem můžete zadat libovolný dutinový průřez.

Knihovna průřezů může obsahovat jakýkoli druh dutinového průřezu. Tloušťku dobetonávky můžete parametrizovat. Pak jen vyberete sadu dutých jader, které chcete počítat a zvolíte příslušnou šablonu předpínacích kabelů. Pak se provede posouzení a vy zjistíte, zda je deska řádně navržena.

Ve finále spočítáte diagram závislosti únosnosti na zatížení.

Hollow core slabs checks Hollow core slabs checks Hollow core slabs checks Hollow core slabs checks


Vyžadované moduly:

  • sen.00

Odeslat

Included in Edition: 
Ultimate