Menu

sen.11 - Propojení s Revit

sen.11

Hlavní výhody

Obousměrné propojení
Přenos dat přímo nebo přes soubor
Podpora normových materiálů a průřezů
Import a export celé konstrukce nebo vybrané části
Aktualizace modelu po jeho úpravě.
Snadné mapování materiálu a průřezů
Přenos výztuže

 

SCIA Engineer je výkonný nástroj nejen pro samotné výpočty konstrukcí, ale také z pohledu sdílení dat s vašimi partnery. K dispozici je několik možností, my je zde rozdělíme do dvou skupin: OpenBIM a „uzavřený“ BIM. OpenBIM je založen na formátu IFC zatímco uzavřený BIM pracuje s přímými propojeními mezi konkrétními dvěma programy. Příkladem z druhé skupiny je propojení s Revit. Tento modul podporuje přenos dat mezi Revit a SCIA Engineer.

revit link revit link

Snadná práce s modulem Pouze instalujete přídavný modul do Revit. Po instalaci je ihned připraven k použití. Propojení je vždy kompatibilní s posledními dvěma verzemi SCIA Engineer a Revit. Propojení je obousměrné, model můžete aktualizovat v obou aplikacích. Model můžete přenést do druhého programu buď přímo nebo přes uložený soubor. Výhodou přímého propojení je, že můžete pracovat s oběma modely a aktualizovat dle potřeby. Na druhou stranu, přenos přes uložený soubor se hodí, pokud potřebujete ke spolupráci kolegu, který nemá na svém počítači vaši aplikaci.

  revit linkObecnou výhodou propojení je, že můžete přenášet jak celý model, tak jen jeho vybranou část. Můžete tak mít několik výpočtových modelů jedné konstrukce, např. ocelovou část a betonovou část. Postup přenosu dat můžete sledovat v dialogovém okně, kde vidíte, které prvky již byly přeneseny. Nakonec si můžete zobrazit report o přenosu dat a případně si jej uložit.

Můžete zvolit, jaká norma se použije pro materiály a průřezy ve SCIA Engineer. Vaše volba je při přenosu dat zohledněna při mapování materiálů a průřezů. Propojení vám pomáhá se snadným mapováním materiálů použitých v Revit a SCIA Engineer. To samé platí i o průřezech, pro které je k dispozici předdefinovaná mapovací tabulka. Tato mapovací tabulka obsahuje ocelové profily. Parametrické profily je nutno mapovat ručně kvůli rozdílným rozměrům. Po vytvoření mapovací tabulky můžete tuto uložit spolu s projektem.

Propojení pracuje s následujícími entitami:

 • 1D a 2D prvky,
 • základové patky a pásy,
 • základové desky,
 • průmyslově vyráběné nosníky,
 • spřažené desky,
 • otvory v 1D a 2D dílcích,
 • definované kombinace zatížení a zatěžovací stavy,
 • bodové, liniové a plošné zatížení,
 • podpory,
 • patra,
 • výztuž definovaná na 1D dílcích (ze SCIA Engineer do Revit),
 • výsledky spočtené ve SCIA Engineer.

 

Podrobný popis modulu najdete v našem webináři.

 

Vyžadované moduly:

 • sen.00

Odeslat

Included in Edition: 
Concept
Professional
Expert
Ultimate