Přejít k hlavnímu obsahu

sens.10 - Dynamika vlastní tvary

 • Kód modulu sens.10
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Concept,
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Výpočty & výsledky
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Výpočet vlastních frekvencí a tvarů rámové konstrukce.
 • Automatický výpočet vlastní tíhy konstrukce.
 • Další hmoty lze zadat jako soustředěné nebo rozložené hmoty nebo je lze vytvořit ze zadaných statických zatížení.
 • Uživatel si volí požadovaný počet vlastních frekvencí, které chce určit.
 • Pro každou vlastní frekvenci se metodou iterace podprostoru spočte vlastní tvar.
 • Výsledky jsou zobrazeny jak číselně, tak graficky.

Vlastní frekvence se používají pro ověření podmínek použitelnosti budovy, k analýze rezonance vyvolané větrem u mostů, na posouzení požadavků kladených na citlivá zařízení apod.

 • zadání hmot,
 • volba požadovaného počtu charakteristických hodnot,
 • vyhodnocení číselných a grafických výsledků: vlastní frekvence, součinitele participace hmot a vlastní tvary.

Zadání hmot

 • Uživatelské zadání soustředěných a rozložených hmot.
 • Automatická generace hmot z vlastní tíhy.
 • Generování hmot ze zvoleného statického zatěžovacího stavu (převádí zatížené směřující dolů).
 • Regenerace hmot po změně zmíněného zatěžovacího stavu.

Výpis výsledků

 • Tabulka spočtených vlastních frekvencí.
 • Tabulka součinitelů participace hmot v globálních směrech (X, Y, Z).
 • Animace vlastních tvarů.

Vlastní frekvence se používají pro ověření podmínek použitelnosti budovy, k analýze rezonance vyvolané větrem u mostů, na posouzení požadavků kladených na citlivá zařízení apod. Můžete provádět výpočet na konstrukcích tvořených plošnými prvky (desky, skořepiny) v několika krocích:

 • zadání hmot,
 • volba požadovaného počtu charakteristických hodnot,
 • vyhodnocení číselných a grafických výsledků: vlastní frekvence, součinitele participace hmot a vlastní tvary.

 


Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu