Edice Koncept

Tato sestava softwaru je zajímavá pro začínají projektanty statiky, kteří modelují konstrukce z oceli, betonu a jiných materiálů. Rovinné či zakřivené desky a nosníky (rovné či zakřivené) vytvářejí model s pomocí rastrů, konstrukčních šablon, importovaných výkresů či přímo zadaných hodnot.

Subproduct of: 
Product type: 
Edition