Přejít k hlavnímu obsahu
Ney & Partners - Cordeel

Edice SCIA Engineer

Porovnání edic SCIA Engineer

Standardní edice SCIA Engineer zahrnují všechny typy výpočtů  a posudků a obsahují také nástroje pro BIM, přípravu projektové dokumentace a výkresů. V tabulce najdete srovnání jednotlivých edic SCIA Engineer. Srovnávací tabulku edic SCIA Engineer si můžete stáhnout zde. .

Modelování ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Modelování rámových konstrukcí a lineární výpočet (sen.00)

 • Základní modelář včetně importu a exportu formátů ICF, DXF, DWG, ...
 • Výchozí jazyk (uživatelské prostředí a výstupy)
 • Nástroje produktivity & Engineering Report
 • Lineární statická analýza 2D
 • Lineární statická analýza 3D
 • Automatické mostní kombinace podle Eurokódů
 • Plošná zatížení a zatěžovací panely
SCIA Engineer Suites

 +

Modelování desek, stěn a skořepin a jejich lineární výpočet (sen.01)

 • Rovinné 2D prvky (desky a stěny)
 • Zakřivené 2D prvky
 • Ořezy 2D prvků
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Editor obecného průřezu (sen.05)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Parametrické modelování (sen.06)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

3D modelář těles (sen.30)

SCIA Engineer Suites

-

-

+

Interoperabilita a BIM ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Nástroje BIM (sen.10)

 • Převod z konstrukčního modelu na výpočtový model, správa revizí, atd.
 • BIM a nástroje pro práci ve skupinách
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Propojení s Revit (sen.11)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

Propojení s Telka (sen.12)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

Nástroje pro generování zatíženÍ ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Klimatická zatížení (sens.15.en)

 • Generátor 3D větru - EN 1991
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Pohyblivé zatížení (sens.16)

 • Knihovna zatížení od dopravy
 • Zatěžovací vlaky
SCIA Engineer Suites

-

+

+

Výpočet ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Základní nelineární analýza (sens.00)

 • Prvky namáhané pouze tahem
 • Podpory přenášející pouze tlak a podloží
 •  Nelineární pružiny a mezery
 • Geometrická nelineární analýza rámových konstrukcí
 • Geometrická nelineárna analýza plošných prvků
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Stabilitní výpočet (obecné tvary vybočení) (sens.01)

 • Stabilitní výpočet rámových konstrukcí
 • Stabilitní výpočet konstrukcí z plošných prvků
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Pokročilé materiálově nelineární výpočty (sens.02)

 • Plastická analýza (klouby) ocelových konstrukcí
 • Plošné prvky namáhané pouze tlakem (zdivo)
 • Obecná plastická analýza plošných prvků
 • Třecí pružiny
SCIA Engineer Suites

-

+

+

Interakce mezi podložím a konstrukcí (Soilin) (sens.04)

SCIA Engineer Suites

-

-

+

Materiálově nelineární analýza betonu (sens.06)

SCIA Engineer Suites

-

-

+

Výpočet vlastních tvarů kmitání (sens.10)

 • Výpočet vlastních tvarů kmitání rámových konstrukcí
 • Výpočet vlastních tvarů kmitání konstrukcí z plošných prvků
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Vynútené kmitanie (sens.11)

 • Výpočty odozvy konštrukcie na harmonické a seizmické zaťaženie, Karmánove kmity aj všeobecne pôsobiace dynamické zaťaženie
 • Nerovnomerné tlmení
 • Ekvivalentné priečne sily od zemetrasení na viacpodlažných budovách
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Fáze výstavby (sens.20)

 • Fáze výstavby - rámové konstrukce
 • Fáze výstavby - plošné prvky
SCIA Engineer Suites

-

-

+

Navrhování předpjatého betonu (sencd.06.en)

SCIA Engineer Suites

-

-

+

Návrh betonových konstrukcí ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Navrhování betonových rámových a plošných prvků (nutná výztuž) (sencd.01.en)

 • Nosníky a sloupy - nutná výztuž - EN 1992
 • Desky a stěny - nutná výztuž (včetně vláknobetonu) - EN 1992
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Posudek protlačení - EN1992 (sencd.02.en)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

Zadanie betonárskej výstuže (sencd.03)

 • Definovanie skutočnej výstuže do železobetónových nosníkov a stĺpov
 • Definovanie skutočnej výstuže do železobetónových dosiek a stien
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Výpočet dlouhodobých průhybů (sencd.04)

 • Výpočet dlouhodobých průhybů - rámové konstrukce
 • Výpočet dlouhodobých průhybů - konstrukce z plošných prvků
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Navrhování ocelových konstrukcí ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Návrh a optimalizace ocelových konstrukcí - EN 1993 (sensd.01.en)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

Posudky za studena tvarovaných ocelových profilů - EN 1993 (sensd.02.en)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Posudek požární odolnosti ocelových konstukcí - EN 1993 (sensd.05.en)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Návrh a výkresy ocelových přípojů (sensd.10.en)

 • Pevné přípoje - EN 1993
 • Kloubové přípoje - EN 1993
 • Expertní knihovna přípojů
 • Roštové kloubové spoje - EN 1993
 • Přípoje trubkových profilů
 • Podrobné výkresy přípojů
SCIA Engineer Suites

-

+

+

Navrhování základů - Základové patky - EN 1997 (senfd.01.en)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

Posudek lešení - EN 12811-1 (sensd.06)

SCIA Engineer Suites

-

-

+

Návrh prvků z jiných materiálů ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Návrh a optimalizace dřevěných konstrukcí - EN 1995 (sentd.01.en)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

Návrh a optimalizace hliníkových konstrukcí - EN 1999 (senad.01.en)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Posudek spřaženého nosníku - EN 1994 (sensd.03.en)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Posudek spřaženého sloupu - EN 1994 (sensd.04.en)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Projekční výkresy ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Projekční výkresy (sendt.01)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Další doplňky ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Sada nástrojů pro „Open Design“ (sen.07)

 • Sada nástrojů pro integraci Designforms do SCIA Engineer
 • Design Forms - Editor
SCIA Engineer Suites

-

+

+

Ostatní jazyky (sen.21.all)

 • čeština, němčina, řečtina, angličtina, francouzština, chorvatština, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, ruština, slovenština, srbština
 

+

+

+

* Pro více podrobností o doplňcích a jejich cenách nebo pokud požadujete posudky pro jinou normu (IBC, SIA, NBR), kontaktujte prosím [email protected]. SCIA Engineer ULTIMATE zahrnuje všechny normy.
** Také vám doporučujeme kontaktovat zástupce SCIA ohledně všech ostatních dostupných edicí: SCIA Engineer BASIS FEM STATICS, SCIA Engineer SCAFFOLDING, SCIA Engineer STEEL. Stáhnout si také můžete srovnávací tabulku pro edice SCIA Engineer.

Buďte vždy informováni

Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje

Cenné postřehy z odvětví, aktuální tipy a triky pro náš software, exkluzivní pozvánky na webináře a mnoho dalších informací a zajímavostí: v našem měsíčním zpravodaji se vše včas dozvíte!

Neváhejte a přihlaste se k odběru!
Pokud si to časem rozmyslíte, odhlášení je jednoduché.