Přejít k hlavnímu obsahu

sen.06 - Parametrizace konstrukce

 • Kód modulu sen.06
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Modelování
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Téměř všechny vlastnosti modelu lze parametrizovat: souřadnice, rozměry, třídu materiálu, průřez, zatížení apod.
 • Vzorce mohou definovat závislost jednoho parametru na dalších parametrech.
 • Při otevření parametrizovaného projektu uloženého jako šablona se otevře dialog se seznamem definovaných parametrů. Uživatel vyplní hodnoty pro jednotlivé parametry. Na základě zadaných hodnot se vygeneruje model konstrukce.
 • V otevřeném projektu SCIA Engineer automaticky upravuje model v závislosti na změnách parametrů. Následně je model připraven k výpočtu.
 • Parametrizaci lze použít i na uživatelské bloky
 • Díky parametrům můžete konstrukci optimalizovat a získat nejhospodárnější řešení, minimalizovat účinky zatížení, či minimalizace nebe maximalizovat jinou vlastnost 3D modelu.

Použití parametrických modelů eliminuje nutnost aktivně upravovat model po provedení změn a umožňuje obecnou optimalizaci.

Aplikace

Příklady využití parametrů v modelu zahrnují:

 • Uzly, podpory a zatížení s polohou zadanou prostřednictvím parametru.
 • Průřez dílce zadaný jako parametr.
 • Zatížení o velikosti dané parametrem.

Každý parametr má přiřazen specifický typ. Např. vzdálenosti lze přiřadit pouze parametr typu délka. Díky tomu se pracuje snadněji s jednotkami, zejména pokud je třeba definovat určitý rozsah pro hodnotu nějakého parametru.

Modul také podporuje parametrizování knihoven. Např. pokud je parametr typu Průřez, je možné dílci přiřadit parametrický průřez. Platnou hodnotou jsou všechny položky v knihovně profilů. Pro omezení počtu dostupných průřezů pro daný parametr lze definovat sadu povolených průřezů.

Kombinace s uživatelskými bloky

Uživatelské bloky jsou standardní funkcí SCIA Engineer, která umožňuje ukládat běžné nebo opakující se konstrukce či jejich části a používat je v dalších projektech. Spojité nosníky, příhradové vazníky, 2D a 3D rámy apod., to vše jsou typické příklady konstrukcí, které lze uložit jako uživatelský blok.

Kombinace uživatelských bloků a parametrického modelování umožňuje přípravu parametrických modelů, které lze z knihovny uživatelských bloků vkládat do dalších projektů jako dílčí části konstrukce. Tímto způsobem se řada typů konstrukcí modeluje výrazně rychleji, neboť není potřeba začínat vždy „od nuly“.

Kombinace se šablonami projektů

V kombinaci s funkcí Šablony projektu modulu Nástroje produktivity lze vytvářet parametrické projekty s předem zadanou geometrií, sadami materiálů, zatížením, kombinacemi a výstupním dokumentem.

Připravené šablony jsou vlastně jednoduché prográmky např. na výpočet spojitého nosníku, jednoduchého rámu a dalších typických konstrukcí. Touto cestou je možno spočítat a zdokumentovat určitý projekt doslova během několika málo minut.

Boolovské operátory v parametrech

Protože u parametrických projektů nemusí být předem známá konečná geometrie, lze zde s výhodou využívat logických operátorů. Například zatížení působí pouze za určitých podmínek, přídavné zavětrování se přidá pouze při daném počtu polí apod.

Parametrické uživatelské bloky mohou obsahovat modulární prvky, např. spojité nosníky a rámy s uživatelem definovaným počtem polí.

Souhrn

Při správné přípravě parametrických projektů lze tyto výhodně použít v těchto případech:

 •  Analýza projektu, kde je třeba zpracovat několik variant.
 • Analýza projektu, který je třeba určitým způsobem optimalizovat.
 • Pro přednášky a školení pro demonstraci vlivu určitých změn na odezvu konstrukce apod.
 • Parametry umožňují rychlou, snadnou a jednoduchou úpravu např. rozměrů konstrukce, hodnot zatížení, přiřazených profilů atd.
 • Změna hodnoty parametru vede k automatické regeneraci modelu podle nové hodnoty.

Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu