Přejít k hlavnímu obsahu

sencd.02 - Návrh protlačení podle EN

 • Kód modulu sencd.02
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Concept,
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Návrh betonových prvků
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Návrh a posudek smykové výztuže stropních a základových desek na protlačení dle EN 1992-1-1
 • Výpočet protlačení u stropních a základových desek
 • Automatické rozpoznání typu podpory a jejího umístění
 • Různé možnosti výpočtu součinitele ß
 • Posudek únosnosti desky podporuje různé typy výztuže

Protlačení je typem selhání železobetonových desek v důsledku velkých lokálních zatížení. U desek k tomu dochází např. v místě styku desky se sloupem. K poškození dojde vlivem smyku. Tento typ selhání je kritický, protože před jeho vznikem nejsou viditelné žádné příznaky.

Můžete posoudit, jestli podélná výztuž v desce přenese smykové síly v podpoře. Také můžete v případě potřeby navrhnout požadovanou smykovou výztuž v oblasti podpory.

Návrh a posouzení protlačení desky

 • V příkazu Návrh protlačení můžete počítat a navrhovat výztuž na protlačení ve vybraných uzlech podle EN 1992-1-1:2004/A1:2014.
 • Všechny potřebné vstupní údaje automaticky převzaty z modelu. Poté následuje vytvoření základního kritického obvodu, který je základem pro ověření únosnosti betonu bez přidané výztuže na protlačení.
 • Pokud není únosnost betonu dostačující, je navržena výztuž na protlačení.
 • Celý výpočet je popsán ve stručném reportu a výsledky jsou vykresleny v grafickém okně.
 • Počítat lze vnitřní, hranové a rohové sloupové podpory obdélníkového a kruhového tvaru.

Použitý postup a podporované možnosti

 

Provádí se návrh i posudek výztuže na protlačení. Postup je jednoduchý. Vyberete 2D dílce a v servisu beton spustíte návrh výztuže na protlačení. Ve spojení desky a sloupu není třeba zadávat žádné speciální údaje. Všechny parametry betonu se automaticky načtou z nastavení materiálu.

Podporovány jsou následující případy.

 1. Výpočet smykové únosnosti stropní nebo základové desky podle Eurocode EN 1992-1-1 a NP.
 2. Podporovány jsou pouze obdélníkové a kruhové sloupy. Namísto sloupu můžete použít standardní podporu.
 3. Výpočet kritického obvodu s pomocí několika iterací pro nalezení nejkritičtější varianty.
 4. Různé možnosti pro výběr uzlů.
 5. Výpočet únosnosti desky se provede s nutnou a předpokládanou výztuží.
 6. Různé možnosti výpočtu součinitele ß:
 • Přibližná metoda podle EC2/ 6.3.4(6)
 • Se zohledněním požadavků NP na polohu podpory.
 • Vzorce podle EC2/ 6.4.3(3-5)
 1. Srozumitelné vyjádření, zda je třeba smyková výztuž.

 


Vyžadované moduly:

 • sen.00
 • sen.01
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu