Přejít k hlavnímu obsahu

sens.15 - Generace 2D zatížení větrem a sněhem a 3D zatížení větrem

 • Kód modulu sens.15
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Concept,
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Zatížení / kombinace
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • 3D generátor zatížení větrem je snadno použitelný nástroj. Pomocí několika klepnutí myší se na celé konstrukci vygenerují větrné zóny a zatížení.
 • Zóny a příslušné parametry C se vykreslují v grafickém okně.
 • Analyzovat lze všechny typy uzavřených 3D budov.
 • Knihovny kategorie terénu, zón, typu střechy, základní rychlosti větru, základní úrovně zatížení sněhem atd. Všechny uvedené parametry může uživatel podle potřeby upravovat.
 • Automatický rozpočet plošných zatížení na liniová a bodová zatížení na 1D dílcích.
 • Generování klimatických zatížení podle národních a mezinárodních norem.
 • Analýza budov s plochými, sedlovými a pultovými střechami.
 • Každý výpočetní krok je přehledně zdokumentován a lze jej zkontrolovat.
 • Součinitele tlaku lze upravit tak, aby se zohlednily aktuální geometrické a další podmínky neobsažené ve výpočtovém modelu.

Kompletní zadání zatížení sněhem a větrem představuje náročný úkol zejména díky množství větrných zón a zatěžovacích stavů, které je nutno při výpočtu zohlednit. Generátory zjednodušují proces návrhu  urychlují vaši práci. Pro zatížení větrem můžete použít 2D nebo 3D generátor. Zatímco 2D generátor zatížení větrem je vhodný na rámy a haly, 3D generátor dovoluje generovat zatížení na uzavřených budovách. Pro zatížení sněhem jsou zde 2D generátory. Výhodou je možnost kombinovat 2D generátor pro sníh a vítr.

3D generátor zatížení větrem

„Plášť“, do kterého se vítr může opřít

Před tím, než lze použít samotný 3D generátor zatížení větrem, je třeba na konstrukci definovat jakýsi plášť, o který se vítr může opřít. Pro modely se stěnami a střechou zadanými jako součást výpočetního modelu, je vše již automaticky připraveno. Avšak pro rámové modely je nutné zadat fasádní a střešní panely, na které bude vítr působit. Panely fungují tak, že samy jsou si e při výpočtu ignorovány (tj. nepřispívají svojí hmotností ani tuhostí), ale veškerá zatížení na tyto panely zadaná jsou rozpočtena na nosné prvky konstrukce. Nosnými prvky jsou nosníky nesoucí panely nebo hrany či rohy panelu.

Prvky „pláště“, ať už stěny, desky nebo panely jsou tříděny podle své funkce na stěny a střechu. Pro střešní prvky je přiřazen příslušný typ:

 • plochá střecha,
 • pultová střecha,
 • sedlová střecha,
 • stanová střecha.

Tato kategorizace je nezbytná pro automatické vytvoření větrných zón na prvcích „pláště“.

Směr větru

 

Kromě typu prvků „pláště“ je nutno zadat směr větru a kombinaci znamének pro součinitele Cpe/Cpi (+ + / + – / – + / – –). Lze zadat libovolné požadované množství směrů a kombinací znamének.

3D generátor větru se pak postará o zbytek:

 • vytvoření větrných zón,
 • generování všech požadovaných zatěžovacích stavů,
 • zadání skutečného zatížení.

Větrné zóny

Vygenerované větrné zóny si lze prohlédnout, upravit nebo i znovu zadat ručně v editoru zón.

Při normální pracovním postupu jsou větrné zóny s příslušnými součiniteli Cp generovány automaticky.

V případě potřeby však lze větrné zóny upravit nebo i zadat ručně. Větrné zóny lze vytvořit třemi způsoby:

 • Šablona podle normy: geometrie zóny se spočte podle zadané hodnoty „e“ (např. viz obr. 7.5. v EN1991-1-4); hodnota Cpe musí být zadána ručně.
 • Ruční návrh: geometrie a další hodnoty se zadají ručně.
 • Generování: V tomto případě se geometrie zón a součinitele větru spočtou automaticky.

Grafické okno zobrazuje jak vygenerované větrné zóny, tak spočtené součinitele Cpe.

Zatěžovací stavy

Pro zadaný směr větru a kombinaci znamének Cpe/Cpi se vygenerují příslušné zatěžovací stavy. Generované zatěžovací stavy se přidají k již existujícím zatěžovacím stavům v projektu a lze si je prohlédnout ve správci zatěžovacích stavů.

Zatížení

Zatížení v jednotlivých generovaných zatěžovacích stavech je zobrazeno v grafickém okně. Pomocí parametrů zobrazení lze volit mezi zobrazením součinitelů Cpe a skutečného zatížení.

Podporované normy

3D generátor zatížení větrem je k dispozici pro EN 1991-1-3 a 1991-1-4:2005 a ASCE 7-05.

Generátor zatížení sněhem a větrem

Generátor zatížení sněhem a větrem automaticky generuje zatížení větrem a sněhem na rámové konstrukci. Zatížení je vytvořeno v souladu s doporučeními normy. Po zadání několika vstupních parametrů se na rovinných rámech vygeneruje klimatické zatížení.

Vstupní parametry

Součinitele tlaku se spočtou z následujících vlastností:

 • plocha vystavená klimatickým vlivům na střeše a na stěnách - rozměry, náklon, apod.
 • referenční výška konstrukce,
 • vlastnosti povrchu a terénní podmínky,
 • směr větru,
 • podtlak a přetlak uvnitř konstrukce,

součinitele tlaku se mohou upravit jak pro sníh, tak pro vítr.

Podporované národní normy

Podporovány jsou následující normy:

 • EN 1991-1-3 a EN 1991-1-4:2005;
 • ASCE 7-05

Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu