Overslaan en naar de inhoud gaan

sens.15 - Wind- en sneeuwgenerator

 • Modulecode sens.15
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Inbegrepen in edities
  • Concept,
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Categorie Belastingen / Combinaties
 • Licentie Permanent

Belangrijkste kenmerken

 • De 3D-windlastgenerator is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te gebruiken. Met enkele klikken worden windzones en windlasten op de hele structuur gegenereerd.
 • Zones en gerelateerde C-factoren zijn zichtbaar in het grafische venster.
 • Alle soorten gesloten 3D-gebouwen kunnen worden geanalyseerd op weerstand tegen windlasten.
 • Er zijn bibliotheken beschikbaar met terreincategorieën, zones, daktypes, basale windsnelheid, sneeuwlast op grondniveau, enzovoort. Alle genoemde eigenschappen kunnen naderhand door u worden bewerkt.
 • Automatisch herverdelen van vlaklasten als lijn- en puntlasten op geselecteerde 1D-elementen.
 • Genereren van klimaatbelastingen op grond van een aantal (inter)nationale normen.
 • Analyseren van gebouwen met platte daken, enkelafhellende en dubbelafhellende daken.
 • Elke berekeningsstap wordt helder en toetsbaar gedocumenteerd.
 • Drukcoëfficiënten kunnen worden aangepast om rekening te houden met geometrie en andere condities die niet aanwezig zijn in het analysemodel.

Het ontwerpen van een structuur voor wind- en sneeuwlasten kan zeer tijdrovend zijn, omdat in de berekeningen rekening moet worden gehouden met talloze windzones en belastingsgevallen. Generatoren vereenvoudigen het ontwerpproces en versnellen uw werk. Voor windlasten kunt u 2D- en 3D-generatoren gebruiken. De 2D-windlastgenerator is geschikt voor normale raamwerken of hallen en met de 3D-windlastgenerator kunt u windbelastingen op gesloten 3D-gebouwen genereren. Voor sneeuwlasten zijn 2D-generatoren beschikbaar. Het voordeel van deze module is dat u 2D-generatoren voor sneeuw en wind kunt combineren.

3D-windlastgenerator

'Jas' waar de wind tegenaan kan waaien

Voordat u de 3D-windlastgenerator kunt gebruiken, moet het model van de geanalyseerde structuurt 'iets', een soort 'jas', hebben waar de wind tegenaan kan waaien. Bij een model waarvan de buitenwanden en het dak als onderdeel van het analysemodel zijn ingevoerd, hoeft niets extra's worden ondernomen. Bij raamwerkstructuren moeten daarentegen gevel- en/of dakpanelen worden gedefinieerd waarop de windlasten kunnen worden toegepast. Het principe van deze panelen is als volgt: het paneel zelf wordt in de berekening weliswaar genegeerd, maar een eventuele vlaklast die op het paneel wordt uitgeoefend, wordt automatisch op de dragende onderdelen van de structuur overgedragen. De dragende onderdelen zijn de liggers die het paneel ondersteunen, of de randen of vertices van het paneel.

Alle elementen van de 'jas' (de rechte wanden en platen of de panelen) worden ingedeeld in categorieën, afhankelijk van hun functie in het gebouw als wand of dak. Ook aan het dak wordt een speciaal type toegewezen:

 • vlak;
 • enkelafhellend;
 • dubbelafhellend;
 • zadel.

Deze indeling in categorieën is nodig om automatisch windzones op de elementen van de 'jas' te kunnen creëren.

Windrichting

 

Naast het elementtype van de 'jas' moet u de windrichting en een combinatie van tekens (+ + / + - / - + / - –) voor de Cpe/Cpi-coëfficiënten opgeven. Er kunnen net zoveel windrichtingen en tekencombinaties worden ingevoerd als nodig zijn.

De 3D-windlastgenerator zorgt vervolgens voor de rest:

 • windzones maken;
 • alle vereiste belastingsgevallen genereren;
 • daadwerkelijke belastingen invoeren.

Windzones

Indien nodig kunnen de gegenereerde windzones worden weergeven of bewerkt en zelfs handmatig worden ingevoerd in de zone-editor.

Normaal gesproken worden windzones met gerelateerde CP-waarden door de generator gegenereerd.

Indien nodig kunnen de gegenereerde zones echter door u zelf worden bewerkt of handmatig worden ingevoerd. Er zijn drie mogelijkheden om de windzones te creëren:

 • Sjabloon op basis van de norm: de zonegeometrie wordt berekend op basis van de ingevoerde waarde 'e' (zie bijv. figuur 7.5 in EN1991-1-4); de waarde van Cpe moet handmatig worden ingevoerd.
 • Handmatig ontwerp: geometrie en andere waarden worden handmatig ingevoerd.
 • Genereren: de zonegeometrie en windcoëfficiënten worden automatisch berekend.

Het grafische venster toont zowel de gegenereerde windzones als de berekende CPE-coëfficiënten.

Belastingsgevallen

Voor de opgegeven windrichting en Cpe/Cpi-tekencombinatie worden de juiste belastingsgevallen gegenereerd. De gegenereerde belastingsgevallen worden toegevoegd aan de bestaande belastingsgevallen in het project en kunnen in de manager voor belastingsgevallen worden gecontroleerd.

Belasting

De belasting in afzonderlijk gegenereerde belastingsgevallen kan worden gecontroleerd in het grafische venster. U kunt met de weergavevlaggen tussen een weergave van de Cpe-coëfficiënten en de werkelijke belasting schakelen.

Ondersteunde normen

3D-windlastgenerator is beschikbaar voor EN 1991-1-3 en EN 1991-1-4:2005 en ASCE 7-05.

Wind- en sneeuwgenerator

De module Wind- en sneeuwgenerator ondersteunt het automatisch genereren van wind- en sneeuwlasten op structuren met 1D-elementen op basis van normaanbevelingen. Klimaatbelastingen worden op grond van een aantal ingevoerde parameters gegenereerd op 2D-raamwerken in 2D-modellen of per vlak in 3D-modellen.

Invoerparameters

Drukcoëfficiënten worden berekend op basis van de volgende eigenschappen:

 • blootgesteld gebied op daken en wanden: afmetingen, helling, enzovoort;
 • referentiehoogte van de structuur;
 • landschapskenmerken en terreincondities;
 • windrichting;
 • over- en onderdruk in de structuur.

Drukcoëfficiënten kunnen worden aangepast voor zowel sneeuw- als windlasten.

De volgende normen worden ondersteund:

The following codes are supported:

 • EN 1991-1-3 en EN 1991-1-4:2005;
 • ASCE 7-05

Vereiste modules:

 • sen.00