Přejít k hlavnímu obsahu

senfd.01 - Návrh základů

 • Kód modulu senfd.01
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Concept,
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Jiné
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Jak posudek stability, tak AutoDesign základové patky jsou časově nenáročné.
 • Můžete posoudit jak nadzemní konstrukci, tak základy
 • Optimalizace: AutoDesign základových patek je velmi rychlý. Optimalizovat můžete jeden nebo více rozměrů základové patky. Při optimalizaci citlivost se najednou optimalizuje několik parametrů. SCIA Engineer najde základ s optimálními geometrickými rozměry.
 • AutoDeign základové patky může probíhat zároveň s AutoDesignem samotné konstrukce.
 • K dispozici je podrobný výstup se vstupními hodnotami, výsledky a použitými články normy.
 • Provádí se jednotkový posudek: ten dává kritickou hodnotu ze tří posudků.

Základové patky se používají pod sloupy k roznosu zatížení do podloží. Obecně jsou čtvercové nebo obdélníkové a jejich půdorysný rozměr je dán únosností zeminy. Tvar je půdorysně také určen uspořádáním sloupů a zatížením, které je nutno roznést do podloží. Ve SCIA Engineer můžete posoudit stabilitu základové patky podle EC-EN 1997-1.

Podpora typu základová patka rozšiřuje nabídku typů podpor ve SCIA Engineer. Kromě zohlednění tuhosti pod konstrukcí je také možné posuzovat stabilitu základové patky podle EN 1997-1. Navrhování geotechnických konstrukcí - část 1: Obecná pravidla, 2004.

Provádět lze tři samostatné posudky:

 • Posudek únosnosti;
 • Posudek únosnosti proti sesuvu;
 • Posudek excentricity.

Navíc lze využít AutoDesign a optimalizovat rozměry základu. Z geotechnické zprávy lze převzít maximální napětí a použít jej pro automatický návrh. Vlastnosti základové patky jsou definovány následujícími parametry:

 • Geometrie základové patky;
 • Vlastnosti podloží.

Pro vybrané základové patky je možné provést návrh a optimalizaci. Pro všechny patky v modelu lze využít optimalizaci pomocí celkového AutoDesignu.

Geotechnické kombinace

Pro posudky základů jsou k dispozici kombinace pro mezní stav únosnosti podle EN (STR/GEO) sada B a sada C.

Pro posudek se automaticky vytvoří skupina výsledků GEO. Tato skupina obsahuje všechny kombinace typů: EN-MSÚ (STR/GEO) Sada B a EN-MSÚ (STR/GEO) Sada C. Druhá uvedená se použije pro geotechnický návrh podle přístupu 1.

Zadání základové patky

Geometrie a další parametry základové patky se zadávají v samostatném dialogu. S vlastnostmi základové patky je také propojena knihovna podloží.

Posudek stability základové patky

Obecně lze provádět tři oddělené posudky:

 • Posudek únosnosti podle článku EN 1997-1 6.5.2 a přílohy D. Svislá návrhová síla Vd musí být menší nebo rovna únosnosti Rd.
 • Posudek únosnosti proti sesuvu se provádí podle EN 1997-1 čl. 6.5.3. Vodorovná návrhová síla Hd musí být menší nebo rovna součtu únosnosti proti posuvu Rd a kladného účinku zemního tlaku na straně základu Rp,d.
 • Posudek excentricity se provádí podle EN 1997-1 článku 6.5.4. Zvláštní preventivní opatření jsou vyžadována pro zatížení s velkou excentricitou.

Při provádění posudků závisí použité součinitele bezpečnosti na přístupu zvoleném v nastavení pro geotechniku.

AutoDesign

K dispozici je také funkce pro optimalizaci základové patky. Ta umožňuje snadno najít optimální geometrii patky. Uživatel si může k optimalizaci zvolit kterýkoli rozměr patky nebo i několik parametrů najednou. Tomu se říká optimalizace citlivosti - ověřuje citlivost posudku na změnu určitého parametru.

Maximální hodnota posudku je nastavitelná pro každý ze tří hlavních posudků.


Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu