Přejít k hlavnímu obsahu

sencd.04 - Výpočet dlouhodobého průhybu

 • Kód modulu sencd.04
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Concept,
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Návrh betonových prvků
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Výpočet tuhosti s ohledem na nelineární vztah mezi napětím a přetvořením v betonu a výztuži.
 • Zadání skutečné (praktické) výztuže nebo použití programem navržené výztuže.
 • Úprava spočtené nutné plochy výztuže s využitím násobitele, pokud program generuje nutnou plochu výztuže pro výpočet normově závislých průhybů.
 • Program počítá velikost deformace od dotvarování pro vybrané kombinace. Toto se provádí dvakrát - jednou s použitím standardního modulu pružnosti betonu a jednou s efektivním modulem pružnosti. Rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami se považuje za deformaci od dotvarování.
 • Vyhodnocení celkové deformace a deformace od krátkodobého zatížení.

Analýza celkových, okamžitých a přídavných deformací v železobetonových konstrukcích včetně výpočtu dlouhodobé tuhosti podle národních norem.

 • Výpočet průhybů podle normových předpisů.
 • Dlouhodobé deformace získané jako násobek krátkodobých průhybů a součinitele dotvarování.

Dvoukrokový postup:

 • lineární výpočet + zadání výztuže (lze provést automaticky) + výpočet trhlin a jejich účinek na tuhost.
 • výpočet s upravenými tuhostmi.

Pro výpočet dlouhodobých průhybů musíte učinit několik kroků:

 • Definovat fyzikálně nelineární betonové kombinace (tento krok je de facto automatizován).
 •  Spustit lineární výpočet.
 •  Zadat skutečnou (praktickou) výztuž nebo nechat program spočítat nutné plochy výztuže.
 •  Spustit nelineární výpočet příkazem Beton > Normově závislé průhyby.
 •  Zobrazit a vyhodnotit lineární / normově závislé průhyby včetně dotvarování.

Výpočet dlouhodobých průhybů se provádí podle Eurokódu 2 a podporovaných národních příloh.

 


Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu