Přejít k hlavnímu obsahu

sen.10 - Nástroje pro BIM

 • Kód modulu sen.10
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Concept,
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Interoperabilita a BIM
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Propojení s Allplan Bimplus
 • Jak konstrukční, tak výpočtový model jsou uloženy v jednom projektu.
 • Výpočtový model se vytvoří automaticky z modelu konstrukčního.
 • Obecné tvary lze převádět na konstrukční entity jako nosníky, sloupy, desky a stěny.
 • Skládání dvou SCIA Engineer projektů s plnou kontrolou nad provedenými změnami.

SCIA Engineer podporuje sdílení dat s aplikacemi třetích stran a BIM. Modul Nástroje pro BIM zvyšuje efektivitu při sdílení modelu mezi CAD a CAE aplikacemi, či mezi dvěma výpočtovými (CAE) programy. Modul nabízí automatickou konverzi obecných těles na 1D a 2D dílce, automatický převod konstrukčního modelu na výpočtový a aktualizaci modelu. Jednou z částí nástrojů pro BIM je také propojení s Allplan Bimplus, který nabízí nástroje na správu úkolů, podporuje BCF a pod.

Rozpoznávač prvků

S pomocí rozpoznávače prvků můžete převádět obecná tělesa načtená přes soubor IFC na nativní entity SCIA Engineer. Můžete převádět

 • Těleso na nosník či sloup (1D dílec)
 • Těleso na desku či stěnu (2D dílec)
 • Část obecného tělesa na dílec
 • Nosník či desku na obecné těleso

Převodní algoritmy mohou být nastaveny na automatický běh nebo pouze na detekování přímých prizmatických nosníků.

Převedení konstrukčního modelu na model výpočtový

Nástroje pro BIM převádějí konstrukční model na výpočtový. V prvním kroku se určí těžišťové osy a střednicové roviny. Tyto roviny se pak použijí pro vyrovnání. Jako uživatel máte možnost zvolit si hlavní roviny. Ty slouží jako entity, ke kterým se ostatní entity zarovnají. Proces je poloautomatický, ale vy nad ním máte plnou kontrolu. Jednotlivé kroky jsou zvýrazněny v náhledu a teprve pak jsou skutečně vykonány. Tak vidíte dopad jednotlivých kroků zarovnání.

Další silnou funkcí je propojení dílců a uzlů. Pokud není výpočtový model řádně propojen, dojde při výpočtu k numerické nestabilitě. Problém nepropojených modelů se řeší automatickým připojením uzlů. SCIA Engineer generuje připojené uzly, průsečíky a vnitřní uzly, vy nemusíte zadávat nic. Nosník lze automaticky připojit k desce jako žebro. 1D dílce lze připojit pomocí tuhých ramen. To se hodí např. při modelování střechy s vaznicemi.

Kontrola konstrukce

Kontrola konstrukce pomáhá ověřit, zda jsou entity v projektu platné a mají požadované vlastnosti. Kontrolují se volné a nadbytečné uzly. Také jste informováni o nalezených zdvojených uzlech.

Detekce konfliktů (detekce kolizí)

Detekce konfliktů je nástroj pro rozpoznání objektů, které jsou v nějakém konfliktu. Nástroj najde objekty, které se protínají a zvýrazní je.

Aktualizace modelu

Funkce aktualizace vám umožňuje aktualizovat model ve SCIA Engineer daty z jiného projektu. Můžete tak snadno porovnávat dvě verze modelu.

Po zvýraznění rozdílů můžete jednotlivé změny přijmout nebo zamítnout.

Hlavní charakteristiky:

 • Automatické rozpoznání změn ve tvaru dílců konstrukce.
 • Vizualizace rozdílů v modelu.
 • Aktualizace vybraných změn.
 • Aktualizace konstrukčního a/nebo výpočtového modelu.
 • Uložení několika variant modelu a jejich vizuální porovnání.

Propojení s Allplan Bimplus

Portál Allplan Bimplus je výkonným nástrojem pro spolupráci napříč různými systémy. Je otevřený všem programům, které podporují formáty jako IFC a BCF. Výhodou je snadná spolupráce a sdílení modelů včetně všech informací o nich. Můžete sem snadno nahrát svůj model ze SCIA Engineer (pomocí IFC). Po nahrání modelu můžete využívat celou řadu funkcí včetně správy úkolů. Ta vám pomůže při komunikaci s dalšími zainteresovanými stranami jako je správce BIM, TZB specialista, architekt apod. Všechny úkoly zadané v systému můžete také exportovat do BCF formátu a sdílet s partnery, kteří Bimplus nepoužívají. Můžete využít také integrovaný systém revizí a vracet se k dřívějším verzím.


Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu