Overslaan en naar de inhoud gaan

sen.10 - BIM-toolbox

 • Modulecode sen.10
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Inbegrepen in edities
  • Concept,
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Categorie Interoperabiliteit en BIM
 • Licentie Permanent

Belangrijkste kenmerken

 • Allplan Bimplus-verbinding
 • Structurele modellen en analysemodellen blijven in hetzelfde project.
 • Uit het structurele model wordt automatisch het analysemodel gemaakt.
 • Algemene vormen kunnen worden geconverteerd in structurele elementen zoals liggers, kolommen, platen en wanden.
 • Samenvoegen van SCIA Engineer-projecten met volledige controle over wijzigingen.

SCIA Engineer ondersteunt interoperabiliteit en BIM-werkstromen. BIM-toolbox verhoogt de BIM-productiviteit, met name tijdens het uitwisselen van gegevens tussen CAD- en CAE-toepassingen en/of tussen twee CAE-producten. De toolbox kan algemene vaste lichamen automatisch converteren in 1D- en 2D-elementen, kan een structureel model automatisch converteren in een analysemodel en kan projecten bijwerken. Een onderdeel van de toolbox is de Allplan Bimplus-verbinding waarmee een project kan worden verbonden met het Allplan Bimplus-portaal, zodat u de krachtige tools van het portaal kunt gebruiken voor taakbeheer, BCF en dergelijke.

Elementherkenner

Met de Elementherkenner kunt u algemene vaste lichamen, die zijn geïmporteerd met de vastelichamenrepresentatie van IFC, converteren in systeemeigen entiteiten van SCIA Engineer. U kunt het volgende converteren:

 • een vast lichaam in een ligger/kolom (1D-element)
 • een vast lichaam in een vloer/wand (2D-element)
 • een deel van een vast lichaam in een element
 • een ligger/plaat in een algemeen vast lichaam

Het conversiealgoritme verloopt geheel automatisch, maar het kan ook worden ingesteld om alleen rechte prismatische liggers te detecteren.

Een structureel model converteren in een analysemodel

De BIM-toolbox kan een structureel model converteren in een analysemodel. In de eerste stap worden het vlak met het zwaartepunt en de centroidale assen van de structurele elementen bepaald. Deze vlakken worden vervolgens gebruikt voor de uitlijning. U kunt zelf aangeven wat de hoofdvlakken zijn. Deze dienen als entiteiten waaraan andere entiteiten worden uitgelijnd. Dit is een halfautomatisch proces waarop u gedeeltelijk invloed hebt. Afzonderlijke uitlijningsstappen worden gemarkeerd in een overzicht voordat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd. Op deze manier ziet u het effect van de uitlijningsstappen.

Een ander krachtig onderdeel van de toolbox is een functie voor het verbinden van elementen en knooppunten. Verbroken verbindingen in het analysemodel resulteren in singulariteiten tijdens de eindige-elementenberekening. Het probleem van verbroken verbindingen in het model wordt opgelost door knooppunten automatisch te koppelen. SCIA Engineer genereert automatisch gekoppelde knooppunten, snijpunten en interne knooppunten, zodat u zelf niets hoeft te definiëren. Een ligger kan automatisch als een rib met een plaat worden verbonden. 1D-elementen kunnen worden verbonden met starre bindingen. Dit is handig als u bijvoorbeeld een dakstructuur met gordingen en dakliggers modelleert.

Structurele gegevens controleren

Structuur controleren helpt bij het controleren of alle entiteiten in het project geldig zijn en de vereiste eigenschappen bevatten. Het controleert op vrije of overtollige knooppunten en stelt voor deze te verwijderen. Mochten dubbele elementen aanwezig zijn, wordt dit ook vermeld.

Conflictcontrole

Conflictcontrole is een hulpmiddel om botsende objecten in het model te vinden. Het zoekt volumes die elkaar snijden en markeert alle gevonden conflicten.

Updaten

 

Met de functie Updaten in SCIA Engineer kunt u het model in SCIA Engineer bijwerken met gegevens uit een ander SCIA Engineer-project. Dit betekent dat u twee versies van een model eenvoudig kunt vergelijken.

Zodra verschillen zijn gedetecteerd, kunt u de nieuwe, gewijzigde of verwijderde objecten bijwerken of weigeren.

Belangrijkste kenmerken:

 • automatisch herkennen van wijzigingen in de vorm van structurele elementen;
 • visualiseren van verschillen in het model (markeren);
 • bijwerken van alle of alleen geselecteerde verschillen;
 • bijwerken van de grafische structurele vorm en/of geometrie van het analysemodel;
 • opslaan van meer varianten van het model en de modellen visueel vergelijken.

Allplan Bimplus-koppeling

Het Allplan Bimplus-portaal is een krachtig hulpmiddel voor interdisciplinaire en systeemonafhankelijke samenwerking. Het accepteert elke software in de bouwbranche die werkt via standaardformaten als IFC en BCF. Het voordeel van een dergelijk systeem is de eenvoudige samenwerking en het delen van modellen met alle gerelateerde informatie. U kunt uw model eenvoudig op de achtergrond en vanuit SCIA Engineer naar dit portaal uploaden met behulp van een IFC-bestand. Na het uploaden kunt u diverse tools gebruiken, zoals taakbordbeheer. Dit kan worden ingezet voor effectieve communicatie met andere betrokken partijen, zoals een BIM-manager, MEP-ontwerpers, architecten en tekenaars. Het taakbord biedt een optie voor het importeren en exporteren van problemen en taken in een BCF-bestand en dit bestand kunt u naar externe partners buiten Allplan Bimplus sturen. Daarnaast kunt u met het geïntegreerde revisiesysteem de voortgang van uw werk back-uppen.


Vereiste modules:

 • sen.00