Skočiť na hlavný obsah
Ney & Partners - Cordeel

Porovnanie edícií SCIA Engineer

Porovnanie edícií SCIA Engineer

Štandardné edície SCIA Engineer zahŕňajú všetky typy výpočtov a posudkov a obsahujú aj nástroje pre BIM, prípravu projektovej dokumentácie a výkresov. V tabuľke nájdete porovnanie jednotlivých edícií.
Porovnávaciu tabuľku edícií SCIA Engineer si môžete stiahnuť tu.

Modelovanie ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Modelovanie prútových prvkov a lineárne výpočty (sen.00)

 • Základný modul pre modelovanie vrátane importu a exportu formátov IFC, DXF, DWG, …
 • Predvolený jazyk (užívateľské prostredie a výstupy)
 • Nástroje produktivity & Engineering Report
 • Lineárna statická analýza 2D
 • Lineárna statická analýza 3D
 • Automatické mostné kombinácie podľa Eurokódov
 • Plošné zaťaženia a zaťažovacie panely
SCIA Engineer Suites

 +

Modelovanie dosiek, stien a škrupín a lineárny výpočet (sen.01)

 • Modelovanie rovinných dosiek a stien v rovine aj v priestore
 • Zakrivené 2D prvky
 • Orezy 2D prvkov
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Všeobecný prierez (sen.05)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Parametrické modelovanie (sen.06)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Modelár 3D telies (sen.30)

SCIA Engineer Suites

-

-

+

BIM Interoperabilita ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Podpora BIM a tímovej práce (sen.10)

 • Sada nástrojov pre prevod z konštrukčného modelu na výpočtový model, správu revízií, atď.
 • BIM a nástroje pre prácu v skupinách
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Výmena dát s REVIT (sen.11)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

Výmena dát s TEKLA Structures (sen.12)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

GENERÁTORY ZAŤAŽENIA ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Generátory pre zaťaženia vetrom a snehom EN 1991 (sens.15.en)

 • Automatické generovanie zaťaženia snehom a vetrom EC 1991-EN
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Pohyblivé zaťaženie (sens.16)

 • Generovanie vplyvových čiar a plôch pre pohyblivé zaťaženie
 • Automatické generovanie stavov pre jednotlivé polohy zaťaženia
SCIA Engineer Suites

-

+

+

Analýza a výsledky ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Základné nelineárne výpočty (sens.00)

 • Prvky namáhané iba ťahom alebo tlakom
 • Nelineárna analýza konštrukcie s vylúčením ťahu v podperách
 • Nelineárne pružiny
 • Geometrická nelineárna analýza rámových konštrukcií
 • Geometrická nelineárna analýza plošných prvkov
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Stabilitné výpočty  (sens.01)

 • Výpočet globálnych tvarov vybočenia a zaťaženia
 • Stabilitný výpočet konštrukcií z plošných prvkov
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Pokročilé materiálovo nelineárne výpočty (sens.02)

 • Analýza vzniku plastických kĺbov na oceľovej konštrukcii
 • Plošné prvky namáhané iba tlakom (murivo)
 • Všeobecná plastická analýza plošných prvkov
 • Trecie pružiny
SCIA Engineer Suites

-

+

+

Interakcia s podložím (SOILIN) (sens.04)

SCIA Engineer Suites

-

-

+

Materiálovo a geometricky nelineárna analýza pre betónové konštrukcie (sens.06)

SCIA Engineer Suites

-

-

+

Vlastné kmitanie (sens.10)

 • Výpočet vlastných frekvencií a tvarov konštrukcie
 • Výpočet vlastných tvarov kmitania rámových konštrukcií a konštrukcií z plošných prvkov
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Vynútené kmitanie  (sens.11)

 • Výpočty odozvy konštrukcie na harmonické a seizmické zaťaženie, Karmánove kmity aj všeobecne pôsobiace dynamické zaťaženie
 • Nerovnomerné tlmenie
 • Ekvivalentné priečne sily od zemetrasení na viacpodlažných budovách
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Fázy výstavby (sens.20)

 • Výpočty zmeny statickej schémy v priebehu výstavby
 • Nelineárne fázy výstavby zohľadňujúce geometriu deformovanej konštrukcie získanú v predchádzajúcej fáze
SCIA Engineer Suites

-

-

+

Posúdenie predpätých železobetónových konštrukcií EN 1992 (sencd.06.en)

SCIA Engineer Suites

-

-

+

Železobetónové konštrukcie ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Nutné plochy výstuže železobetónových konštrukcií EC2 (sencd.01.en)

 • Výpočet nutných plôch výstuže pre nosníky, stĺpy, dosky, steny a škrupiny vrátane uvažovania vplyvu trhlín
 • Posudky železobetónových konštrukcií pre zadanú výstuž podľa EN 1992-1-1
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Posúdenie pretlačenia železobetónovej dosky EC2 (sencd.02.en)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

Zadanie betonárskej výstuže (sencd.03)

 • Definovanie skutočnej výstuže do železobetónových nosníkov a stĺpov
 • Definovanie skutočnej výstuže do železobetónových nosníkov, stĺpov, dosiek a stien
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Výpočet priehybu a trhlín železobetónu podľa normy (sencd.04)

 • Analýza medzného stavu pretvorenia železobetónových prútových a doskových konštrukcií
 •  Vplyv oslabenia prierezu trhlinami s uvážením fyzikálne nelineárneho správania železobetónu
SCIA Engineer Suites

+

+

+

Oceľové konštrukcie ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Posúdenie oceľových prútov EC3 (sensd.01.en)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

Posúdenie za studena tvarovaných profilov oceľových prútov EC3 (sensd.02.en)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Posúdenie požiarnej odolnosti oceľových prútov EC3 (sensd.05.en)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Prípoje a výkresy oceľových prútov EC3 (sensd.10.en)

 • Tuhé a kĺbové prípoje podľa EN 1993
 • Skrutkové prípoje diagonál
 • Expertná knižnica prípojov
 • Roštové kĺbové prípoje - EN 1993
 • Prípoje rúrkových profilov
 • Podrobné výkresy prípojov
SCIA Engineer Suites

-

+

+

Posúdenie stability základových pätiek EC7 (senfd.01.en)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

Posúdenie lešenia - EN 12811-1 (sensd.06)

SCIA Engineer Suites

-

-

+

Ostatné konštrukcie ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Posúdenie drevených prútov EC5 (sentd.01.en)

SCIA Engineer Suites

+

+

+

Posúdenie hliníkových prútov - EC9 (senad.01.en)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Posúdenie oceľo-betónových stropov EC4 (sensd.03.en)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Posúdenie oceľo-betónových stĺpov EC4 (sensd.04.en)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Výkresy ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Automatizované výkresy konštrukcií (sendt.01)

SCIA Engineer Suites

-

+

+

Ďalšie doplnky ODKAZ NA TECHNICKÝ LIST Concept Professional ULTIMATE

Toolbox "Open Design" (SCIA Design Forms) (sen.07)

 • Sada nástrojov pre integráciu Design Forms do SCIA Engineer
 • SCIA Design Forms Skript-Editor
SCIA Engineer Suites

-

+

+

Všetky ostatné jazyky (sen.21.all)

 • slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština, portugalčina, španielčina, rumunčina, ruština, poľština, čeština, chorvátčina
 

+

+

+

* Pre viac podrobností o doplnkoch a ich cenách alebo pokiaľ požadujete posudky pre inú normu (IBC, SIA, NBR), kontaktujte prosím [email protected]. Edícia SCIA Engineer Komplet zahŕňa všetky normy a všetky moduly.

** ** Tiež vám odporúčame kontaktovať zástupcov SCIA ohľadom všetkých ostatných dostupných edícií: SCIA Engineer BASIS FEM STATICS, SCIA Engineer SCAFFOLDING, SCIA Engineer STEEL. Stiahnuť si tiež môžete porovnávaciu tabuľku pre edície SCIA Engineer.

Nenechajte si nič ujsť

Prihláste sa na odber nášho newslettera

Najcennejšie poznatky z odvetvia, aktuálne softvérové tipy a triky, exkluzívne pozvánky na webináre a mnoho ďalšieho: prihlásiť sa na odber nášho mesačného newslettera je nevyhnutnosťou!

Neváhajte a prihláste sa ešte dnes!
Odhlásenie z odberu je potom jednoduché.