Skočiť na hlavný obsah
transparent hero

Vlastnosti SCIA Engineer

Jednoducho povedané, SCIA Engineer dokáže omnoho viac než tradičný stavebný výpočtový softvér

 • Rýchle a efektívne modelovanie
 • Pokročilé typy výpočtov
 • Koordinovanú tvorbu prehľadnej dokumentácie
 • Interoperabilitu a spoluprácu

Hlavné vlastnosti

Hlavné vlastnosti

Nové revolučné rozhranie

Ušetrite 1 hodinu denne vďaka menšiemu počtu klikov a menej myších kilometrov

 • Revolučné nové rozhranie so špičkovou ergonómiou.
 • Navyše sa jednoducho prispôsobí VÁŠMU spôsobu práce.
 • Na takmer každú úlohu je potrebných menej kliknutí.
 • Úplná transformácia pracovnej plochy vám umožní využívať takmer 100 % priestoru obrazovky
 • Najpoužívanejšie nástroje si umiestnite do popredia a tie, čo nepoužívate, skrátka skryte. Teraz je to vaša pracovná plocha.
Hlavné vlastnosti

Intuitívne 3D modelovanie ako v nástrojoch CAD

Modelujte dokonca aj zložité geometrie jednoducho a s istotou

 • Rýchle a intuitívne modelovanie rovných aj zakrivených prvkov
 • Rastre a šablóny na rýchlejšie zadávanie
 • Vizuálna kontrola nad všetkými vstupnými údajmi
 • Možnosť prázdnych tabuliek na podrobné preskúmanie alebo výmenu modelu pomocou MS Excelu
 • Možnosť importu geometrie z bežne používaných formátov (IFC, DWG, SAF…) a dokončenie modelu v programe SCIA Engineer
Hlavné vlastnosti

Návrh z rôznych materiálov

Skombinujte viacero materiálov do jedného modelu

 • Spracúvajte všetky materiály rovnakým spôsobom v jednom ucelenom užívateľskom prostredí.
 • Získajte spoľahlivý, úsporný a jasne zdokumentovaný návrh pre každý materiál:
  • železobetón (vrátane vlákno-betónu), predpätý betón,
  • oceľ (vrátane za studena tvarovaného prierezu a lešenia),
  • oceľobetónové spriahnuté podlahy a stĺpy,
  • hliník, drevo.
Hlavné vlastnosti

Spoľahlivé a úsporné návrhy

Poskytujte zakaždým spoľahlivé a úsporné návrhy

 • Eurokódy vrátane národných príloh a odporúčaní vytvorených na základe výsledkov výskumu (napr. SEMI-COMP+)
 • Medzinárodné normy, ako sú IBC, NBR, SIA
 • Prehľadná a transparentná dokumentácia k všetkým krokom výpočtu
 • AutoDesign na určenie optimálnej veľkosti a maximálne úspory materiálu
Hlavné vlastnosti

Engineering Report

Ušetrite čas na projektovej dokumentácii

 • Tabuľky, obrázky, vzorce – všetko v jednom automatizovanom reporte
 • ChapterMaker na rýchle vygenerovanie oddielov reportu pre všetkých/vybraných členov, zaťažovacie stavy atď.
 • Prispôsobiteľná úroveň detailov od súhrnu na jednu stranu až po komplexný report so všetkými odkazmi na normy, priebežnými krokmi atď.
 • Aktualizácia reportu jediným kliknutím po vykonaní akýchkoľvek zmien na modeli na poslednú chvíľu

Čo je nového vo verzii 22

Novinky - všeobecné vylepšenia

Vstupné vylepšenia

 • Prepínanie medzi zaťažovacími stavmi smerovými klávesmi 
 • Využívanie vzorcov pri zadávaní číselnej hodnoty (napr. súradníc) 
 • Využívanie parametrov na zadávanie hodnôt 
 • Viditeľnejšie tipy v nástroji SCIA Spotlight
 • Priamy prístup k nástroju SCIA Spotlight cez klávesnicu (bez toho, aby ste naň najprv museli kliknúť) 
 • Zmena viacerých buniek v tabuľke vstupov naraz 
Novinky - všeobecné vylepšenia

Vylepšenia týkajúce sa výsledkov

 • Klávesová skratka na obnovu výsledkov 
 • Klávesová skratka priradená užívateľom na zopakovanie posledného príkazu 
 • Jednoduchšie uzavretie panela s výsledkami 
 • Jasné naznačenie, či sú k dispozícii výsledky
 • Filtrovanie v tabuľke výsledkov 
Novinky - všeobecné vylepšenia

Integrované formuláre

 • Integrácia prispôsobených formulárov Design Forms do nového užívateľského rozhrania SCIA Engineer
 • Možnosť integrácie vlastných výpočtov do ponuky SCIA Engineer
 • Jednoduchý spôsob spúšťania konkrétnych prispôsobených posudkov alebo iných výpočtov
Novinky - všeobecné vylepšenia

Prehliadač plošného zaťaženia

 • Transparentná vizualizácia pôsobiacich plošných zaťažení 
 • Jednoduchý spôsob kontroly, napríklad generovaných zaťažení 
 • Praktické pre zaťaženia, ako napríklad zemný tlak, voľné zaťaženia, zaťaženia dopravou, zaťaženie vetrom
 • Mapy s odlišnými farbami na okamžité označenie znamienka (smeru) zaťaženia
Novinky - všeobecné vylepšenia

3D vizualizácia dát vetra

 • Dvojfarebná vizualizácia (indikujúca tlakovú a saciu oblasť) 
 • Transparentné overenie generovaných zaťažení vetrom
 • Popisy pre pôsobiaci čistý tlak a maximálny dynamický tlak
Novinky - všeobecné vylepšenia

Nový nástroj 3D zaťaženia vetrom

 • Generovanie zaťažení vetrom na konštrukciách s otvormi podľa normy EN 1991-4 
 • Podpora pultového a sedlového prístrešku podľa normy EN 1991-4 
 • Generovanie zaťaženia vetrom na markízach podľa nemeckej národnej prílohy normy EN 1991-4, francúzskych usmernení CNC2M a britských usmernení PD6688-1-4-2015 
Novinky - všeobecné vylepšenia

Šablóna zaťaženia dopravou

 • Rozšírená knižnica šablón zaťažení dopravou 
 • Normové zaťaženia podľa normy EN 1991-2 
 • Zaťaženia špecifikované vo francúzskych usmerneniach SETRA a Fascicule 61
Novinky - všeobecné vylepšenia

Belgická národná príloha k norme EN 1990

 • Riadne zohľadnenie pravidla kategórie zaťaženia H pre belgickú národnú prílohu, čo umožňuje užívateľovi zohľadniť prospešné účinky bez potreby ručne zadaných kombinácií zaťaženia
 • Konzistentné a jasné spracovanie tried bezpečnosti podľa belgickej národnej prílohy
Novinky - betón

Automatizované dáta prvku

 • Automatické generovanie dát prvku pre každý nový 1D/2D prvok
 • Úprava dát prvku pre skupinu prvkov len dvoma kliknutiami
 • Jasné grafické označenie lokálne upravených dát 
Novinky - betón

Výstuž AutoDesign pre MSÚ a MSP

 • Automatický návrh výstuže, ktorý zohľadňuje požiadavky MSP
 • Možnosť zohľadniť posudok trhlín a obmedzenia napätia
 • Po vykonaní návrhu nie je potreba vykonať žiadne ďalšie posudky MSP
 • Jasná a komplexná dokumentácia k výpočtom 
Novinky - betón

Rozšírená správa AutoDesign

 • Vyhodnotenie úspornosti návrhu prostredníctvom hmotnosti výstuže na kubický meter betónu 
 • Celkové percento využitia predpokladanej výstuže 
 • Ucelený a transparentný výstup výsledkov 1D aj 2D prvkov 
Novinky - betón

Nové šablóny výstuží pre stĺpy

 • Rozšírená súprava šablón návrhov pre obdĺžnikové a štvorcové stĺpy
 • Šablóny s preferovaným počtom prútov a rovnomerným rozmiestnením pozdĺž okrajov
 • Šablóny kombinujúce prúty rôznych priemerov pre rohy a medziľahlé prúty
Novinky - betón

Posudok MSÚ pre 2D prvky

 • Posudok odolnosti MSÚ pre ručne definovanú výstuž
 • Premenné rozmiestnenie výstuže v jednej alebo dvoch vrstvách
 • Interakčný diagram zložený pre každý smer
Novinky - oceľ

Nový súhrnný výstup pre eurokódy

 • Jasná správa na jednoduché overenie výpočtu
 • Farebné označovanie na rýchlu detekciu dôležitých hodnôt
 • Správa sa vždy zmestí na stranu veľkosti A4
Novinky - oceľ

Excentricita stredu šmyku

 • Prídavné krútiace účinky z excentricity stredu šmyku zohľadnenej vo všetkých normovaných posudkoch
 • Možnosť zanedbať excentricitu šmyku pre všetky alebo len konkrétne prvky
 • Zohľadnené vo všetkých typoch výpočtov vrátane nelineárnej, dynamickej a stabilitnej analýzy
Novinky - oceľ

Posudky podľa normy AISC 360

 • Automaticky generované kombinácie MSÚ a MSP pre ASD a LRFD
 • Detailný výstup všetkých zložiek posudku vrátane vzorcov
 • Automatické rozpoznávanie symetrických aj všeobecných prierezov
Novinky - drevo

Ortotropia pre panely priečne lamelového dreva

 • Rýchly vstup ortotropného správania pre panely priečne lamelového dreva
 • Automatický výpočet parametrov tuhosti
 • Presné rozdelenie síl v celej konštrukcii

Modelovanie a zaťaženie

Modelovanie a zaťaženie

Nové revolučné rozhranie

Nové revolučné rozhranie programu SCIA Engineer je v dokonalej harmónii so stavebnými inžiniermi: na takmer každú úlohu je potrebných menej kliknutí. Úplná transformácia pracovného priestoru vám umožňuje maximálne využitie priestoru obrazovky, kde je stredobodom pozornosti projekt. A nástroj SCIA Spotlight vám umožňuje okamžite nájsť potrebné nástroje a funkcie.

Modelovanie a zaťaženie

Modelovanie v štýle BIM

SCIA Engineer ponúka intuitívny spôsob práce so stavebnými objektmi. Na rozdiel od tradičných softvérových nástrojov, kde sa pracuje s jednotlivými uzlami a prvkami siete konečných prvkov, SCIA Engineer umožňuje zadávať prvky jedným kliknutím myši a kresliť zakrivené škrupiny rovnako jednoducho ako v bežných CAD a BIM programoch.

Modelovanie a zaťaženie

Zakrivené tvary

Zakrivené nosníky aj škrupiny konštantnej alebo premennej hrúbky sa zadávajú ľahko prostredníctvom niekoľkých parametrov. Automaticky sa generujú prieniky plôch a z nich sa ľahko odvodzujú prípadné odrezy. Všetky tieto funkcie, v porovnaní s tradičnými konečno-prvkovými programami, výrazne uľahčujú modelovanie zložitých situácií.

Modelovanie a zaťaženie

Rastre a podlažia

Pre uľahčenie modelovania budov a rámov ponúka SCIA Engineer široké spektrum 2D a 3D rastrov: pravouhlý, kosouhlý, valcový, guľový. všeobecný. V projekte je možné použiť ľubovoľné množstvo rastrov a z nich je možné ktorýkoľvek ľubovoľne aktivovať a deaktivovať. Rastre možno natáčať podľa potreby. U viacpodlažných budov sa s výhodou uplatnia podlažia, medzi ktorými sa dá ľahko prepínať. Príjemné je aj vyhodnocovanie výsledkov po jednotlivých podlažiach.

Modelovanie a zaťaženie

Nástroje pre filtrovanie a výbery

Ku všetkým stavebným objektom aj prídavným dátam je možné ľahko pristupovať cez rôzne filtre a výbery. Nie je nutné  zápasiť s grafickou navigáciou v rámci celého 3D modelu.

 • Výberom jednej položky sa ľahko vyberú aj ostatné položky modelu zdieľajúce požadované vlastnosti.
 • Je možné pracovať len s určitou časťou projektu. Filtrovať možno tiež na základe hladín, podľa polohy vo zvolenej rovine pod.
Modelovanie a zaťaženie

Tabuľkové zadávanie

V niektorých prípadoch pri tvorbe 3D modelov môžu nastať situácie, že numerické tabuľkové zadanie bude rýchlejšie ako grafické zadávanie.  Niektoré z hlavných funkcií tabuľkového zadávania sú:

 • Zadanie väčšiny stavebných prvkov, zaťaženia a knižníc
 • Import veľkých dátových sád a funkcií z Excelu
 • Prepojenie medzi tabuľkovým a grafickým oknom (ľahká práca s výbermi)
 • Podpora parametrov a klávesových skratiek
Modelovanie a zaťaženie

Parametrické modelovanie

Parametrické modelovanie umožňuje aktívnu úpravu modelu a rýchle vytvorenie viac variantov návrhu.  Parametrické modely sa generujú na základe zadaných parametrov. Parametre môžu popisovať akýkoľvek prvok alebo vlastnosti konštrukcie (súradnice, rozmery, prierezy, materiály atď.). Možno vytvárať parametrické šablóny, vďaka ktorým sa ľahko a rýchlo pripraví nový model. Projekt môže byť založený na jednej i viacerých šablónach.

Modelovanie a zaťaženie

Generovanie 3D zaťaženia vetrom

SCIA Engineer automaticky generuje a aplikuje trojrozmerné zaťaženie vetrom na celú konštrukciu podľa pravidiel daných v Eurokóde 1 a v normách ASCE 7-05 a 7-10.  Pre ASCE je pre automatickú generáciu zaťažovacích stavov (vrátane stavov pre krútenie) na uzavretých a čiastočne uzavretých budovách podporovaná ako smerová metóda (All Heights), tak i obálková metóda (Low Rise). V grafickom prostredí SCIA Engineer je možné skontrolovať súčiniteľ tlaku a plošné zaťaženie, ktoré sa aplikuje na rôzne miesta na konštrukcii.

Modelovanie a zaťaženie

Voľné ​​zaťaženia

Voľné zaťaženia v SCIA Engineer sú veľmi silným nástrojom. Zaťaženia sú definované nezávisle na geometrii konštrukcie a sieti konečných prvkov.

Voľné zaťaženia majú široké použitie: sneh na strechách, hydrostatický tlak u zložitých škrupín, vzory úžitkového zaťaženia na stropoch a pod. Vytvorenie i zložitej zaťažovacej situácie je otázkou len niekoľkých kliknutí myšou.

Modelovanie a zaťaženie

Priamočiare zadávanie zaťaženia

V SCIA Engineer je možné zadávať bežné zaťaženia: sústredené bremená, spojité zaťaženia, bodové aj spojité momenty, sadnutia podpier, teplotné zaťaženia a pod. Tieto zaťaženia sa zadávajú graficky podobne ako konštrukčné prvky. Zadané zaťaženia sa potom môžu presúvať či kopírovať na iné prvky alebo do iných zaťažovacích stavov. Je možné tiež používať filtrovanie a úpravy cez okno vlastností. Rovnako ako u ostatných dát v SCIA Engineer.

Modelovanie a zaťaženie

Praktické zaťažovacie panely

Zaťažovacie panely v SCIA Engineer sa používajú pre roznos aplikovaného zaťaženia na konštrukčné prvky modelu.  Vo väčšine prípadov predstavujú zaťažovacie panely nenosné prvky. SCIA Engineer využije zaťažovacie panely k rozneseniu zaťaženia v jednom alebo v dvoch smeroch. Vďaka panelom je model menší, výpočet rýchlejší a užívateľ má lepší prehľad o použitom zaťažení. V grafickom prostredí SCIA Engineer možno skontrolovať súčiniteľ tlaku a plošné zaťaženie, ktoré sa aplikuje na rôzne miesta na konštrukcii.

Výpočty a výsledky

Výpočty a výsledky

Generovanie a zahustenie siete

 • Automatické generovanie kvalitnej siete konečných prvkov podľa globálneho nastavenia užívateľa.
 • Lokálne zjemnenie siete vo vybraných oblastiach, ako napr. okolo uzlov, pozdĺž hrán, či na celých plochách.
 • Možnosť aplikovať automatické zjemnenie siete, ktoré nahrádza metódu ""pokus - omyl"" pri hľadaní optimálnej siete a ktoré dáva informácie o kvalite aktuálnej siete.
Výpočty a výsledky

Dynamika

Okrem základného výpočtu vlastných frekvencií a tvarov, ponúka SCIA Engineer všetky štandardné typy dynamických výpočtov: výpočet zemetrasenia modálnou superpozíciou, harmonické (sínusové) zaťaženie, Kármanovo kmitanie, časovú analýzu s časovými funkciami pre zaťaženie.

Metóda IRS (vylepšený redukčný systém) výrazne redukuje počet vlastných tvarov, ktoré treba uvažovať pri výpočte zemetrasenia. Vďaka tomu sa eliminujú lokálne tvary a znižuje sa celková doba výpočtu.

Výpočty a výsledky

Fázy výstavby

Vďaka fázam výstavby je v SCIA Engineer možné presne modelovať a analyzovať históriu konštrukcie.  Hlavné rysy sú:

 • Postupná tvorba prierezu
 • Postupné aplikovanie zaťaženia a predpätia
 • Zmeny v okrajových podmienkach
 • Odstránenie dočasných prvkov a podpier
Výpočty a výsledky

Veľké premiestnenia

SCIA Engineer vykonáva výpočty podľa teórie 2. a 3. rádu na akejkoľvek konštrukcii zloženej z 1D aj 2D prvkov. Tieto výpočty zohľadňujú deformácie konštrukcie ((P-δ a P-Δ efekt) s uvažovaním imperfekcií prvkov alebo bez nich.

 • Rôzne iteračné metódy (Timoshenkova, Newton-Raphsonova, Picardova) a okrajové podmienky (iba ťah, počiatočná napätosť, obmedzenie síl, medzery, káble).
 • Využitie priamej výpočtovej metódy alebo ekvivalentného teoretického zaťaženia prostredníctvom globálnych alebo lokálnych imperfekcií.
Výpočty a výsledky

Materiálová nelinearita

 • Zadanie nelineárnych kĺbov a pružín pomocou funkcií na nosníkoch aj doskách (kĺby na okrajoch).
 • Nelineárne správanie materiálu (plasticita) môže byť modelované prostredníctvom plastických kĺbov na 1D prvkoch alebo prostredníctvom všeobecnej materiálovej plasticity na 2D prvkoch.
 • Nelinearita betónu sa zohľadňuje fyzikálno-nelineárnym výpočtom, ktorý berie do úvahy redistribúciu vnútorných síl.
Výpočty a výsledky

3D premiestnenia a napätia

Deformácie a napätia sú prvým výsledkom výpočtu metódou konečných prvkov a sú prvým meradlom toho, či bola konštrukcia správne namodelovaná a chová sa podľa očakávania. SCIA Engineer dokáže tieto výsledky verne vizualizovať na pôvodnom alebo aj deformovanom tvare. Výsledky sú vykreslené vo všetkých vláknach prierezu a na oboch povrchoch dosiek. Užívateľ tým získa najlepší možný náhľad na správanie sa konštrukcie.

Výpočty a výsledky

Výsledky pre podlažia

Po výpočte pre priečne zaťaženia (vietor, zemetrasenie a pod.) je možné výsledky vyhodnocovať po jednotlivých podlažiach:

 • Súhrnné výsledky pre podlažie: ťažisko hmoty, premiestnenie, zrýchlenie, medzipodlažný posun
 • Podrobné výsledky pre podlažie: sily v nosných stĺpoch a stenách
Výpočty a výsledky

Flexibilné grafické výsledky

Neexistuje spôsob zobrazenia výsledkov, ktorý by bol tým najlepším pre všetky možné situácie. Preto SCIA Engineer ponúka mnoho spôsobov, ako výsledky vyhodnocovať: farebné kódovanie, flexibilné diagramy, filtrovanie, výbery, textové popisky pod.

Výpočty a výsledky

Tabuľkové výsledky

Jeden obrázok vydá za tisíc slov, avšak statici majú radi aj tabuľky. Všetky veličiny je možné zobraziť v nástroji nazvanom Tabuľkové výsledky:

 • Voľne upraviteľné stĺpce
 • Triedenie a filtrovanie
 • Farebné škály vnútri buniek graficky vyznačujú, kde sú minimá a maximá
 • Možnosť priameho výberu a kopírovanie dát do Excelu a späť cez schránku Windows

Návrh a dokumentácia

Návrh a dokumentácia

Prehľadný návrh železobetónových prvkov

Návrh železobetónových prvkov v SCIA Engineer kombinuje to najlepšie z integrovaného riešenia (vysokú produktivitu a elimináciu chýb pri opisovaní hodnôt) a ručných výpočtov:

 • prehľadný: dokument obsahuje všetky použité vzorce, dosadené hodnoty a konečné výsledky,
 • úplný: podporované sú všetky tvary prierezov a všetky kombinácie vnútorných síl vrátane normálovej sily, jedno a dvojosého ohybu a krútenia,
 • rýchly: využitie všetkých dostupných vlákien pre paralelné spracovanie.
Návrh a dokumentácia

Návrh oceľových konštrukcií

Návrh a posúdenie oceľových prvkov podľa EN 1993, AISC 360-10 a celého radu ďalších národných noriem. Návrh prvkov obsahuje AutoDesign pre širokú škálu prierezov z knižnice prierezov i prierezov zložených a všeobecných.

Uvažujú sa všetky vplyvy: odolnosť prierezu na účinky normálovej sily, ohybu, vzperu, šmyku, vybočenie skrútením, klopenie, lokálny vzper pod. Vzperné dĺžky sa určia automaticky a možno ich kontrolovať graficky aj numericky.

Návrh a dokumentácia

Návrh spriahnutého nosníka

 • Knižnice výrobcov spriahovacích tŕňov a debnenia
 • Návrh a optimalizácia oceľového profilu a tŕňov podľa Eurokódu 4 a AISC 360-10 (LRFD & ASD)
 • Posudok konštrukčných zásad pre betónovú dosku, oceľové debnenia a tŕne
 • Posudky použiteľnosti (s ohľadom na vzopätie) pre fázu výstavby aj konečnú spriahnutú fázu
 • Prehľadný protokol o výpočte so vzorcami a všetkými krokmi výpočtu.
Návrh a dokumentácia

Oceľové spoje

SCIA Engineer ponúka jedinečnú možnosť modelovania oceľových spojov v 3D modeli. Spoje sa definujú ako tuhé, kĺbové alebo diagonálne s rôznymi prvkami: čelnými doskami, skrutkami, výstuhami, nábehmi a zvarmi.  Akonáhle je spoj namodelovaný, je vypočítaná jeho tuhosť a tá sa dosadí do kĺbu v modeli konštrukcie.  S pomocou SCIA Design Forms je potom možné použiť určitý typ spoja v uzle siete konečných prvkov a vykonať kompletný návrh na medzné stavy s dynamickými obrázkami a prehľadným výstupom.

Návrh a dokumentácia

Drevo, hliník a lešenie

 • Drevo podľa EN 1995: posudky prierezu a stability drevených nosníkov. Zahŕňa špeciálne posudky dotvarovania, posudky nosníkov s premennou výškou a posudky zakrivených nosníkov.
 • Hliník podľa EN 1999: posudzovať je možné štandardné aj na mieru vyrobené profily. Zahŕňa výpočet efektívnych vlastností, vplyv tepelne opracovaných zón.
 • Posudky lešenia podľa EN 12810 a EN 12811: posudzujú sa ako systémové lešenia, tak lešenia z rúrok a spojok
Návrh a dokumentácia

Vopred a dodatočne predpätý betón

Plne integrované riešenie pre modelovanie, výpočty a posudky predpätých 1D a 2D prvkov vrátane tvorby dokumentácie.  SCIA Engineer ponúka kompletnú lineárnu aj časovo závislú analýzu, ktorá dáva výsledky pre celú dobu životnosti konštrukcie.  Konštrukciu možno následne posúdiť podľa EN 1992-1-1 & EN 1992-2 (ACI 318-14 sa pripravuje).

Návrh a dokumentácia

Profily tvarované za studena

 • Odvodenie efektívneho tvaru pre všeobecné prúty so zohľadnením lokálnej straty stability a straty stability vnútorných a okrajových výstuh.
 • Posunutie neutrálnej osi, použitie priemernej medze klzu a hrúbky oceľového jadra.
 • Pokročilé posúdenia vrátane lokálneho vybočenia stojiny a šmyku od lokálnych priečnych síl vrátane prierezov so zosilnenou stojinou.
 • Špeciálne posúdenie krovov vrátane odvodenia voľnej gepmetrie, pokročilého určenia zaťaženia atď.
Návrh a dokumentácia

Engineering Report

Engineering Report je integrovaná platforma pre prípravu podrobnej projektovej dokumentácie vrátane obsahu, vstupných dát, zaťaženia, výsledkov výpočtu a posúdenia vrátane obrázkov modelu a ďalšej grafiky. 
Položky pridané do Reportu sú zoradené v navigátore a je možné ich ľahko upravovať.  Report je dynamicky prepojený s výpočtovým modelom, všetky položky sa automaticky regenerujú po vykonaní prípadných zmien.

Návrh a dokumentácia

Šablóny Reportu

V šablónach si môže užívateľ uložiť svoj vlastný vzhľad a usporiadanie Reportu (vrátane všetkých výsledkov a nastavení pre kreslenie). Zrýchli sa tak výrazne príprava reportov pre bežné úlohy.

Návrh a dokumentácia

Podpora (3D) PDF

Dokončenie a kompletovanie dokumentácia je jednoduché aj vďaka možnému exportu Engineering Reportu do MS Wordu, MS Excelu alebo PDF (vrátane 3D PDF).

Návrh a dokumentácia

Schematické projekčné výkresy

 • Automatická tvorba pôdorysu a rezov konštrukcií podľa preddefinovaných podlaží a rovín rastrov.
 • Pohľady a rezy je možné pridať na stránky, kde ich doplnia popisky, kóty, ďalšie pohľady na konštrukciu a tabuľky výsledkov.
 • Všetky výkresy sú prepojené s modelom a preto sa automaticky aktualizujú po akejkoľvek zmene modelu.
 • Výkresy je možné exportovať do PDF, do rôznych grafických formátov alebo do DWG, DXF a VRML pre ďalšiu úpravu v inom BIM/CAD softvéri.

BIM a spolupráca

Zdieľanie modelu s inými výpočtovými modelmi

SAF / STRUCTURAL ANALYSIS FORMAT

SAF je neutrálny formát súboru založený na MS Excel. Zlepšuje spoluprácu medzi štatistikmi a umožňuje im jednoducho zdieľať výpočtové modely v rôznych výpočtových programoch. Je praktický, jednoduchý a určený na každodenné používanie. Otvorený formát SAF je iniciatívou skupiny Nemetschek a používa ho už množstvo ďalších poskytovateľov softvéru: SCIA, Graphisoft, Allplan, RISA, FRILO, Axis VM, Dlubal, Sofistik, IDEA StatiCa a ďalší.

Obojsmerné pripojenie k aplikácii Revit

Prepojenie s programom Revit

Obojsmerné prepojenie medzi programami Revit a SCIA Engineer umožňuje prenášať modely z jedného programu do druhého bez straty údajov.

 • Všetky typy geometrie a materiálov: dosky, stropy, steny, škrupiny, nosníky, stĺpy a záveterné obklady, všetko z rôznych materiálov.
 • Výpočtové prvky: podpery, spoje, zaťaženia a kombinácie zaťaženia.
 • Výsledky odoslané späť do programu Revit: Priehyby, napätia a čelné reakcie na nosníkoch.
 • Všetky zmeny sú sledované a zvýraznené. To uľahčuje kontrolu úprav pochádzajúcich z iného programu.
Obojsmerné priame prepojenie s Tekla Structures

Prepojenie so systémom Tekla

Spoločnosti SCIA a Tekla sú súčasťou iniciatívy openBIM aliancie BuildingSMART a presadzujú IFC ako preferovaný formát na výmenu údajov 3D modelov.  Okrem toho SCIA Engineer ponúka obojsmerné pripojenie na jednoduchšiu výmenu modelov oceľových konštrukcií.
Oceľové konštrukcie a zostavy sa dajú ľahko modelovať, analyzovať a optimalizovať v programe SCIA Engineer. Potom sa odošlú do programu Tekla na vytvorenie finálnej dokumentácie a spracovanie konštrukčných detailov. Naopak, model vytvorený v programe Tekla sa môže preniesť do programu SCIA Engineer na výpočty, posúdenie a optimalizáciu a výsledok sa potom odošle späť do programu Tekla na finalizáciu.

Bezproblémový pracovný postup BIM

Podpora IFC 2x3 a IFC 4

SCIA je spoluzakladateľom Open BIM a SCIA Engineer bol prvým počítačovým programom, ktorý implementoval podporu formátu IFC 2x3 pre import aj export. V súčasnosti je možné zdieľať údaje pomocou formátu IFC medzi viac ako 150 rôznymi aplikáciami. Vďaka tomu je OpenBIM najrobustnejším a zároveň najflexibilnejším riešením pre spoluprácu.

Jednoduché parametrické modelovanie

Rhino3D a Grasshopper

Nedávno sa medzi niektorými stavebnými inžiniermi začal objavovať nový pracovný postup na vytváranie zložitých a kreatívnych geometrií pomocou programov Rhino a Grasshopper. Existuje niekoľko spôsobov, ako tieto údaje jednoducho pripojiť do programu SCIA Engineer.

 • Zložitejšie geometrie sa importujú do programu SCIA Engineer a ľahko sa prevedú na výpočtový model, zaťažia sa požadovaným zaťažením, vypočítajú a vyhodnotia.
 • Textový výstup z programu Rhino možno skopírovať do tabuliek v programe SCIA Engineer, kde sa automaticky vygeneruje model konštrukcie. To sa dá realizovať aj pomocou XML.

Kúpiť / Vyskúšať

Vyberte si moduly a vytvorte si vlastnú zostavu podľa svojich potrieb alebo si stiahnite našu 30-dňovú skúšobnú verziu.

Vyžiadajte si ukážku softvéru

Preskúmajte, ako náš softvér a služby môžu pomôcť optimalizovať prácu a podporiť produktivitu. Požiadajte o ukážku softvéru.