Přejít k hlavnímu obsahu

sens.06 - Materiálově nelineární výpočet betonových konstrukcí

 • Kód modulu sens.06
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Výpočty & výsledky
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet betonových konstrukcí.
 • Zohledňuje se vliv trhlin, plasticity a dalších faktorů na tuhost.
 • Používá se iterační a sečná Newton-Raphsonova metoda.

Modul je vhodný pro analýzu redistribuce vnitřních sil v důsledku fyzikálně nelineárního chování betonových, železobetonových a zděných konstrukcí v kombinaci s dalšími nelineárními podmínkami a geometrickou nelinearitou.

Zohledňuje se fyzikálně nelineární tuhost betonu. Díky tomu lze modelovat betonové konstrukce způsobem blízkým realitě a nalézt tak ekonomické řešení. Výpočet umí zohlednit také další typy nelinearit, např. geometrickou.

Pro jednotlivé třídy betonu, druhy výztuže a typy zdiva se zadává nelineární pracovní diagram - pro jakoukoli normu dostupnou ve SCIA Engineer. Diagramy může definovat jako parabolické, bilineární nebo polynomické. Může je odvodit ze vztahů mezi napětím a přetvořením daných normami, nebo je může zadat sám.

SCIA Engineer používá tento pracovní diagram k výpočtu nelineárních osových a ohybových tuhostí kolem os y a z. Průřez může být složen z částí zhotovených z různých tříd betonu. Průřez může mít libovolný tvar a může, ale nemusí, být vyztužený. To znamená, že pokročilé výpočty lze provádět pro takové prvky jako sloupy, spojité nosníky nebo tunel zatížený tlakem zeminy.

Protože je tento modul vhodný pro parametrizované konstrukce, lze snadno vytvářet šablony pro často se opakující typy konstrukcí a také hledat nejekonomičtější řešení. Normy povolují redistribuci vnitřních sil pramenící z fyzikálně nelineárního chování betonu. Díky tomu je konečný návrh ekonomický.

Fyzikálně a geometricky nelineární výpočet lze aplikovat na rovinné i prostorové rámové konstrukce. Pokud řešený model obsahuje desky (obecně skořepiny), program u takových prvků uvažuje lineární chování. Stejný postup se použije v případě, že modelovaná konstrukce obsahuje nosníky či sloupy zhotoveného z jiného materiálu než beton.

Program zohledňuje vliv trhlin, plasticity a dalších faktorů na tuhost železobetonu. Můžete si zvolit, jaký nelineární systém chcete použít. Může se jednat o systém:

 • fyzikálně nelineární,
 • geometricky nelineární,
 • kombinovaný (fyzikálně a geometricky nelineární).

Výsledky výpočtů ukazují trhlinami porušený průřez a spočtenou osovou a ohybovou tuhost pro každý průřez. Uživatel může posoudit každý průřez samostatně pomocí posudku řezu, kde na posuzovaném železobetonovém řezu vidí působící zatížení i výsledná napětí a přetvoření.

Výsledky lze vložit do Engineering Reportu a vytvořit tak kompletní dokumentaci.

 


Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu