Overslaan en naar de inhoud gaan

sens.06 - Materiële NL analyse van beton (PGNL)

 • Modulecode sens.06
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Inbegrepen in edities
  • Expert,
  • Ultimate
 • Categorie Analyse en resultaten
 • Licentie Permanent

Belangrijkste kenmerken

 • Fysische en geometrische niet-lineaire analyse van betonstructuren.
 • De effecten van scheuren, plasticiteit en andere factoren op de stijfheid worden in aanmerking genomen.
 • Iteratie en secante Newton-Raphson-methode worden toegepast.

Deze module is geschikt voor het analyseren van de herverdeling van interne krachten als gevolg van het fysische niet-lineaire gedrag van (gewapend) beton- of metselwerkstructuren in combinatie met niet-lineaire condities en geometrische niet-lineariteit.

Deze module houdt rekening met de fysische niet-lineaire stijfheid van beton, zodat u betonstructuren kunt modelleren die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benaderen en zo het meest kosteneffectieve ontwerp kunt vinden. In het analyseproces kunnen ook andere soorten niet-lineariteit worden opgenomen, zoals geometrische niet-lineariteit.

U kunt fysische niet-lineaire spanning-rek-diagrammen definiëren voor specifieke betonklassen, wapeningen of metselwerkmaterialen en voor alle normen die beschikbaar zijn in SCIA Engineer. U kunt deze diagrammen definiëren als parabolisch, bilineair (lineair-constant) of veelhoekig en kunt deze afleiden uit de spanning-rek-relaties die zijn gedefinieerd in een nationale norm of die door u zelf worden opgegeven.

SCIA Engineer gebruikt dit spanning-rek-diagram voor het berekenen van waarden voor niet-lineaire axiale en buigstijfheid rond de lokale y- en z-assen. De doorsnede kan verschillende betonklassen bevatten, elke vorm hebben en al dan niet wapening bevatten. Dit betekent dat gebruikers geavanceerde betonberekeningen kunnen uitvoeren voor items als kolommen, doorgaande liggers en tunnels die onderhevig zijn aan grondbelastingen.

Deze module is ook geschikt voor geparameteriseerde structuren. In de zoektocht naar het meest kosteneffectieve ontwerp kan de gebruiker dan ook verschillende sjablonen genereren voor veelvoorkomende structuren. Zo wil een fabrikant van vakwerkliggerplaten zoveel mogelijk wapening boven steunpunten hebben, terwijl een bouwbedrijf juist zo min mogelijk wapening boven steunpunten verkiest. De codes staan een beperkte mate van herverdeling toe van interne krachten die worden gegenereerd door het fysische niet-lineaire gedrag van beton. De gebruiker kan dus voor specifieke klanten het meest kosteneffectieve ontwerp aanbevelen.

Dergelijke fysische en geometrisch niet-lineaire berekeningen kunnen worden toegepast op zowel twee- als driedimensionale raamwerkstructuren. Als het model voor de geanalyseerde structuur een plaat (of meer in het algemeen: een schaal) bevat, beschouwt het programma de plaat of schaal als lineair element. Dezelfde methode is van toepassing op liggers die zijn gemaakt van ander materiaal dan gewapend beton.

De effecten van scheuren, plasticiteit en andere factoren op de stijfheid van liggers van gewapend beton worden door het programma in aanmerking genomen. De gebruiker kan selecteren welk niet-lineariteitssysteem wordt gebruikt. De volgende systemen zijn mogelijk:

 • fysisch
 • geometrisch
 • beide

De gescheurde doorsnede en de berekende axiale en buigstijfheid voor elke doorsnede worden duidelijk weergegeven in de resultaten van elke berekening. De gebruiker kan elke doorsnede afzonderlijk controleren met behulp van het dialoogvenster voor enkelvoudige controle. Hierin worden de toegepaste belastingen en resulterende spanningen en rekken in de (gewapende) doorsnede weergegeven.

Het programma kan al deze resultaten naar de documentatie sturen en een heldere en overzichtelijke berekeningsuitvoer produceren.

 


Vereiste modules:

 • sen.00