Přejít k hlavnímu obsahu

sencd.03 - Zadání výztuže

 • Kód modulu sencd.03
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Obsaženo v edici
  • Concept,
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Kategorie Návrh betonových prvků
 • License Trvalé

Hlavní výhody

 • Zadání různých typů kotev pro třmínky a podélnou výztuž a posouzení normou daných požadavků na ukotvení.
 • Automatický návrh praktické výztuže v nosnících a sloupech podle mezního stavu únosnosti; Nutný počet třmínků a prutů podélné výztuže a jejich rozteče se navrhují automaticky.
 • Uživatelské zadání rozložení praktické výztuže v železobetonových rámech. Výztuž se použije pro posudky podle MSÚ a MSP a pro posouzení průhybů (v kombinaci s modulem Výpočet železobetonových nosníků a sloupů).
 • Výztuž kolem otvorů v nosnících a výztuž v nosnících s proměnným průřezem.
 • Definice schémat výztuže do desek a stěn
 • Přesné vykreslení, přesný výpočet, perfektní dokumentace a prezentace vyztuže železobetonových desek.
 • Grafická 3D prezentace výztužných prutů umožňuje snadnou kontrolu jejich průměru a polohy.

Modul dovoluje zadávat praktickou výztuž v nosnících, ve sloupech, v deskách a ve stěnách.

Skutečná výztuž v 1D dílcích

Kotvení

Můžete definovat kotevní detaily pro podélnou a smykovou výztuž ve formě ohybů a háků. Protože SCIA Engineer má uloženy dva modely konstrukce (výpočtový pro analýzu a konstrukční pro výkresy), také podélná a smyková výztuž se vykreslují ve dvou modelech.

 • Výpočtový model výztuže se použije v normových posudcích, v nelineárním výpočtu deformací a při redistribuci vnitřních sil v betonových nosnicích a sloupech.
 • Konstrukční model výztuže se pak využije ve výkresech a při exportu (a importu) výztuže do CAD programů. Výztuž lze zadat ručně nebo ji lze nechat spočítat a vložit automaticky.

Kotevní úpravy ve formě háků a ohybů se definují vždy v konstrukčním modelu a jsou proto při výpočtech a posudcích zanedbány. Mají význam výhradně pro vykreslení výztuže v grafickém okně, v dokumentu a na výkresech ve SCIA Engineer. Jsou také exportovány do specializovaných programů, v nichž lze připravit výkresy výztuže.

Kotevní úpravy je možno definovat:

 • Třmínky (smykové a na kroucení),
 • Podélnou výztuž (ohyby).

Vlastnosti kotevní úpravy:

 • Výchozí vlastnosti kotevní úpravy se zadávají samostatně pro jednotlivé projekty nebo globálně pro všechny projekty.
 • Kotevní úpravy se vykreslují jinou barvou než vlastní výztuž uvažovaná ve výpočtech.
 • Program dokáže posoudit minimální kotevní délku pro třmínky podle zadané normy. Pokud kotevní délka nesplňuje předepsané podmínky, program ji příslušně upraví.
 • Jednotlivé vlastnosti kotevní úpravy lze parametrizovat. Tak lze připravit vhodné na míru šité šablony.
 • Kotevní délka se použije u otevřených i uzavřených třmínků.
 • Kotevní úpravy jsou k dispozici pro všechny typy průřezů.
 • Sami si volíte polohu kotevní úpravy na třmínku.
 • Výztuž kolem otvorů lze zadat automaticky.

Režimy zobrazení kotevních úprav v grafickém okně, dokumentu a na výkresech:

 • 3D styl včetně kotevních detailů.
 • Vykreslení jednotlivých výztužných prutů v nosníku.

Skutečná výztuž ve 2D dílcích

Můžete definovat rozložení praktické výztuže v deskách a ve stěnách. Specifikujete detaily jako je nutný průměr, krytí a poloha středu prutů. Pruty se pak do desky rozmístí automaticky. Grafická 3D prezentace výztužných prutů umožňuje snadnou kontrolu jejich průměru a polohy. Zadanou výztuž lze použít při výpočtu nelineárních průhybů desek a stěn. Výztuž lze zadávat ve formě sítí nebo volných prutů. Také můžete nastavit kotevní délky.

Výztuž zadáváte s pomocí standardních grafických funkcí SCIA Engineer. Můžete si také vybrat sítě z knihovny průmyslově vyráběných sítí. Geometrie se definuje přímo graficky nebo v tabulce.

Výztužné pruty se použijí při posudcích podle mezního stavu únosnosti a použitelnosti.

 


Vyžadované moduly:

 • sen.00
SCIA Engineer free trial

Vyzkoušejte SCIA Engineer sami

Objevte, jak vám náš software a naše služby mohou pomoci zefektivnit vaši práci. Vyzkoušejte zdarma 30-denní zkušební verzi.

Stáhnout plnou 30-denní zkušební verzi

Požádat o cenovou nabídku pro SCIA Engineer

Pro více technických informací kontaktujte naši podporu