Overslaan en naar de inhoud gaan

sencd.03 - Praktische wapening

 • Modulecode sencd.03
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Inbegrepen in edities
  • Concept,
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Categorie Betonontwerp
 • Licentie Permanent

Belangrijkste kenmerken

 • Vastleggen van diverse soorten verankeringen voor beugels en langswapening en het controleren van verankeringen op grond van de specifieke vereisten van de norm.
 • Automatisch ontwerpen van praktische wapening volgens de uiterste grenstoestand van betonnen liggers en kolommen; automatisch ontwerpen van het vereiste aantal beugels en langsstaven en hun tussenafstand.
 • Door de gebruiker invoeren van een praktische wapeningslay-out voor raamwerken van beton. Deze wapening kan worden gebruikt voor UGT, BGT en doorbuigingscontroles (in combinatie met de module gewapendbetonliggers en -kolommen).
 • Wapening rond openingen in liggers en in liggers van variabele doorsnede.
 • Eenvoudig en krachtig hulpmiddel om praktische buigstaten in platen en wanden te definiëren.
 • Nauwkeurige tekeningen, exacte berekeningen, perfecte documentatie en presentatie van wapeningsplaten.
 • Met de grafische 3D-vertegenwoordiging van de wapeningsstaven kunnen de locaties en diameters van staven eenvoudig en gebruiksvriendelijk worden gecontroleerd.

Met deze module kunt u praktische wapening voor raamwerkconstructies (liggers en kolommen) definiëren en voor 2D-elementen (platen en wanden).

Praktische wapening voor 1D-elementen

Verankering

Met de module kunt u verankeringsdetails voor langs- en afschuifwapening via buigingen en haken definiëren. Aangezien in SCIA Engineer twee "onafhankelijke" modellen van een structuur worden gedefinieerd (analysemodel voor invoer en berekening, en structureel model voor tekeningen), kunnen ook de langs- en afschuifwapening in twee modellen worden weergegeven:

 • Het analysemodel van de wapening geldt voor controles op basis van nationale standaarden en in niet-lineaire berekening van vervormingen of herverdeling van interne krachten van betonnen liggers en kolommen.
 • Met het structurele wapeningsmodel kunnen tekeningen worden gemaakt en kan de wapening in en uit CAD-systemen worden geëxporteerd en geïmporteerd. Deze wapening kan handmatig worden ingevoerd of kan automatisch door SCIA Engineer worden berekend.

De verankering in de vorm van haken en buigingen wordt altijd in het structurele model gedefinieerd en wordt vandaar genegeerd in berekeningen en controles. Het doel ervan is uitsluitend gerelateerd aan de weergave in het grafische venster, document en tekeningen in SCIA Engineer en aan de uitwisseling van gegevens met gespecialiseerde programma's voor het voorbereiden van wapeningstekeningen.

De verankering kan worden gedefinieerd voor:

 • beugels (afschuiving en torsie);
 • langswapening (buigingen).

Verankeringseigenschappen:

 

 • De standaardeigenschappen van verankeringsdetails kunnen apart voor afzonderlijke projecten of algemeen voor alle projecten worden aangepast.
 • De verankering kan in een andere kleur worden weergegeven dan de wapening die is opgenomen in berekeningen.
 • Het programma kan de minimale verankeringslengte voor beugels controleren op basis van de gespecificeerde nationale standaard. Als de verankeringslengte niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, past het programma deze in overeenstemming daarmee aan.
 • Afzonderlijke verankeringseigenschappen kunnen worden geparametriseerd. Met deze functie kunnen gebruikersjablonen worden voorbereid.
 • De verankeringslengte kan op zowel open als gesloten beugels worden toegepast.
 • De verankeringsdetails zijn beschikbaar voor alle soorten doorsneden.
 • U kunt zelf de positie van de verankering op een beugel kiezen.
 • U kunt ook automatisch wapening rond openingen invoeren.

Weergavemodi voor verankeringen in het grafische venster, document en tekeningen:

 • 3D-weergavestijl met de verankeringsdetails;
 • tekening van afzonderlijke wapeningsstaven in een ligger.

Praktische wapening voor 2D-elementen

U kunt de opmaak van de praktische wapening in platen en wanden definiëren. U kunt moeiteloos de details invoeren, zoals de benodigde diameters, het midden van dekken en staven. Vervolgens worden de staven automatisch in de plaat gevoegd. Met de grafische 3D-vertegenwoordiging van de wapeningsstaven kunnen de locaties en diameters van staven eenvoudig en gebruiksvriendelijk worden gecontroleerd. De buigstaten kunnen worden gebruikt in een berekening van de fysieke niet-lineaire doorbuiging van de platen en wanden. De buigstaten kunnen worden gedefinieerd als net, een reeks staven of afzonderlijke staven. De verankeringslengte kan zeer eenvoudig worden ingesteld.

U definieert de wapening met standaard grafische hulpmiddelen van SCIA Engineer. U kunt ook een net van staven uit de systeembibliotheek met wapeningsnetten kiezen. De geometrie kan worden gedefinieerd met een tabelbewerker en door directe invoer.

De wapeningsstaven worden gebruikt in alle UGT/BGT-controles.

 


Vereiste modules:

 • sen.00