Izoplochy s textem pro návrh výztuže 2D

Rychlá orientace v navržené výztuži a jednoduchá komunikace s kresličem prostřednictvím vizuální prezentace výztuže ve 2D dílcích SCIA Engineer.​

Reinfocement 2D element

Nejnovější verze software SCIA Engineer umožňuje rychlou orientaci v navržené výztuži zobrazením navržených ploch předpokládané výztuže ve formě izopásem s průměrem a roztečí výztužných vložek.  Na prvním místě je v legendě zobrazen průměr a rozteč základní výztuže, na druhém místě průměr a rozteč přídavné výztuže. Pokud množství základní a přídavné výztuže není dostatečné k vykrytí nutné výztuže, zobrazí se tato skutečnost v legendě. Nové zobrazení rozšiřuje funkcionalitu předchozích verzí SCIA Engineer, kde se zobrazovala předpokládaná výztuž pouze izopásmy ploch v plošných jednotkách, např mm2.

 

Předpokládaná základní a přídavná výztuž

V šabloně předpokládané výztuže je možné nastavit základní výztuž, která bude umístěna v celém 2D dílci. Kromě přímého zadaní výztuže průměrem a roztečí je možné si vybrat z rozsáhlé knihovny vyráběných svařovaných výztužných sítí. Pro přídavnou výztuž je možné volit:

  • pevný počet vložek o zadaném průměru a rozteči
  • proměnlivý průměr s pevně danou roztečí
  • pevný průměr a proměnlivou rozteč vložek

Přídavná výztuž je do 2D dílce umístěna pouze tam, kde je základní výztuž nedostatečná na vykrytí nutné výztuže. Kombinací těchto principů je možné navrhnout jakékoli vyztužení 2D dílců. Zadanou a ověřenou předpokládanou výztuž je možné dále používat v posudcích šířky trhlin, normově závislých průhybů a posouzení protlačení.

Pro další informace v angličtině, navštivte SCIA Resource Centre nebo kontaktujte technickou podporu ([email protected]).