Přejít k hlavnímu obsahu

Návrh předpokládané výztuže 2D prvků

Detail o Návrh předpokládané výztuže 2D prvků

  • Kód modulu ESA1605
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Rychlá orientace v navržené výztuži a jednoduchá komunikace s kresličem prostřednictvím vizuální prezentace výztuže ve 2D dílcích SCIA Engineer.​

Od verze SCIA Engineer 19.0 existuje možnost zobrazit izočáry s průměrem a roztečí předpokládané výztuže, abyste mohli okamžitě porozumět návrhu výztuže. Dále, pokud množství základní a dodatečné výztuže nestačí k pokrytí požadované výztuže, zobrazí se to v legendě.

Nové zobrazení rozšiřuje funkcionalitu předchozích verzí SCIA Engineer, kde se zobrazovala předpokládaná výztuž pouze izopásmy ploch v plošných jednotkách, např mm2.

V šabloně předpokládané výztuže je možné nastavit základní výztuž, která bude umístěna v celém 2D dílci. Kromě přímého zadaní výztuže průměrem a roztečí je možné si vybrat z rozsáhlé knihovny vyráběných svařovaných výztužných sítí.

Pro přídavnou výztuž je možné volit:

  • pevný počet vložek o zadaném průměru a rozteči
  • proměnlivý průměr s pevně danou roztečí
  • pevný průměr a proměnlivou rozteč vložek

Přídavná výztuž je do 2D dílce umístěna pouze tam, kde je základní výztuž nedostatečná na vykrytí nutné výztuže.

Kombinací těchto principů je možné navrhnout jakékoli vyztužení 2D dílců. Zadanou a ověřenou předpokládanou výztuž je možné dále používat v posudcích šířky trhlin, normově závislých průhybů a posouzení protlačení.