Jaké jsou typy výztuže ve SCIA Engineer?

Při návrhu výztuže železobetonových dílců se ve SCIA Engineeru setkáte s několika termíny označujícími různé „typy“ výztuže. Nejste si jisti, co který termín znamená? V tomto článku najdete jejich ucelený přehled ukázaný na příkladu jednoduchého nosníku.
Popíšeme zde jednotlivé typy výztuže. Seřazeny jsou v takovém pořadí, v jakém se s nimi setkáte při vlastním návrhu výztuže.

 

Nutná výztuž

Nutná výztuž (As,nut) je spočtena programem. Najdeme ji v Beton > Návrh výztuže > Návrh výztuže. Je to součet staticky nutné výztuže (podélná výztuž spočtená pro kombinaci vnitřních sil N+My+Mz+Vy+Vz a podélná výztuž navržená na tahovou sílu vyvolanou smykem a kroucením) a výztuže vyžadované konstrukčními zásadami.

Nutná výztuž

 

Předpokládaná výztuž Základní předpokládaná a přídavná výztuž

(As,prov) se použije během návrhu výztuže. Předpokládaná výztuž je vytvořena programem na základě zadaných parametrů v Beton > Návrh výztuže > Výchozích nastavení návrhu. Podrobné nastavení těchto parametrů se provede prostřednictvím knihovny předpokládané výztuže.

Výchozí nastavení návrhu
  
Celkové množství předpokládané výztuže spočte program jako součet základní předpokládané výztuže a přídavné výztuže (As,prov = As,bas+ As,add,prov):

 • Základní předpokládaná výztuž As,bas je konstantní po celé délce nosníku a je typicky rozmístěna do rohů průřezu.
 • Přídavná výztuž As,add,prov se použije pouze tam, kde není základní výztuž dostačující. To znamená, že přídavná výztuž není (obvykle) po délce nosníku konstantní.

  Jsou dva způsoby jak počet prutů přídavné výztuže definovat:
  První možností je definovat přesně počet prutů přídavné výztuže (např. n = 2). (Zde si prosím uvědomte, pokud program spočte, že je přídavná výztuž potřeba, vždy použije zadaný počet prutů bez ohledu na to, jestli je daný počet dostačující či naopak ekonomický.)

    Předpokládaná výztuž   Předpokládaná výztuž

  Druhou možností je zadat seznam možných hodnot, tj. vypsat různé počty prutů, jež lze použít (např. n = 0, 2, 3). V tomto případě, je-li přídavná výztuž potřeba, program vyhodnotí jednotlivé zadané varianty (možné počty prutů) a použije nejnižší počet prutů, pro který je splněna podmínka požadované plochy přídavné výztuže.

  Předpokládaná výztuž    Předpokládaná výztuž


Dodatečná výztuž

Dodatečná výztuž As,add,req je spočtena programem v případě, že předpokládaná výztuž odvozená z aktuálních nastavení není dostatečná k pokrytí nutné výztuže. Spočte se jako rozdíl mezi nutnou výztuží a (celkovou) předpokládanou výztuží. Jinými slovy, jedná se o výztuž, kterou je třeba přidat k předpokládané výztuži, aby byla splněna podmínka na množství nutné výztuže. 

Dodatečná výztuž  

Všechny doposud popsané typy výztuže se uvažují při návrhu výztuže. Nejsou však zohledněny v posudcích železobetonových dílců. Pro úspěšné provedení posudků je třeba pracovat ještě s jedním typem výztuže - se zadanou výztuží.

 

Zadaná výztuž 

Zadaná výztuž umožňuje provádět posudky výztuže. Výztuž se zadává pomocí příkazů ze servisu Beton > Výztuž zadání + úprava.

Zadaná výztuž


Více o práci se zadanou výztuží se dočtete v nápovědě ke SCIA Engineeru v kapitole „REDES - zadání skutečné výztuže“.