Přejít k hlavnímu obsahu

Typy výztuže

Detail o Typy výztuže

  • Kód modulu ESA1604
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Při návrhu výztuže železobetonových dílců se ve SCIA Engineer setkáte s několika termíny označujícími různé „typy“ výztuže. Nejste si jisti, co který termín znamená? V tomto článku najdete jejich ucelený přehled ukázaný na příkladu jednoduchého železobetonového nosníku.
Jednotlivé typy výztuže jsou popsány níže. Seřazeny jsou v takovém pořadí, v jakém se s nimi setkáte při vlastním návrhu výztuže.

Nutná výztuž

Nutná výztuž (As,req) je spočtena programem. Předpoklady (průměry výztuže a krytí) pro výpočet nutné plochy výztuže jsou uvažovány z Hlavního menu → Návrh → Nastavení pro betonové konstrukce → Nastavení → Výchozí nastavení návrhu → Výztuž.

Nutná výztuž je součtem staticky nutné výztuže (podélná výztuž spočtená pro kombinaci vnitřních sil N+My+Mz+Vy+Vz a podélná výztuž navržená na tahovou sílu vyvolanou smykem a kroucením) a výztuže vyžadované konstrukčními zásadami.

 

 

Předpokládaná výztuž: Základní a Přídavná výztuž

Předpokládaná výztuž (As,prov) se použije během návrhu výztuže. Předpokládaná výztuž je vytvořena programem na základě zadaných parametrů v Nastavení pro betonové konstrukce → Nastavení → Výchozí nastavení návrhu nebo na základě Přídavných dat betonu. Podrobné nastavení těchto parametrů se provede prostřednictvím knihovny šablon předpokládané výztuže.

Celkové množství předpokládané výztuže spočte program jako součet základní předpokládané výztuže a přídavné výztuže (As,prov = As,bas+ As,add,prov):

  • Základní předpokládaná výztuž As,bas je konstantní po celé délce nosníku a je typicky rozmístěna do rohů průřezu.
  • Přídavná výztuž As,add,prov se použije pouze tam, kde není základní výztuž dostačující. To znamená, že přídavná výztuž není (obvykle) po délce nosníku konstantní.

Jsou dva způsoby jak počet prutů přídavné výztuže definovat:
První možností je striktně definovat počet prutů přídavné výztuže (např. n = 1). (Zde si prosím uvědomte, pokud program spočte, že je přídavná výztuž potřeba, vždy použije zadaný počet prutů bez ohledu na to, jestli je daný počet dostačující či naopak ekonomický.).

Druhou možností je zadat seznam možných hodnot, tj. vypsat různé počty prutů, jež lze použít v návrhu výztuže (např. n = 0, 2, 3). V tomto případě, je-li přídavná výztuž potřeba, program vyhodnotí jednotlivé zadané varianty (možné počty prutů) a použije nejnižší počet prutů, pro který je splněna podmínka požadované plochy přídavné výztuže.

 

Dodatečná výztuž

Dodatečná výztuž As,add,req je spočtena programem v případě, že předpokládaná výztuž odvozená z aktuálních nastavení není dostatečná k pokrytí nutné výztuže. Spočte se jako rozdíl mezi nutnou výztuží a (celkovou) předpokládanou výztuží. Jinými slovy, jedná se o výztuž, kterou je třeba přidat k předpokládané výztuži, aby byla splněna podmínka na množství nutné výztuže. 

Všechny doposud popsané typy výztuže se uvažují při návrhu výztuže. Nejsou však zohledněny v posudcích železobetonových dílců. Pro úspěšné provedení posudků je třeba pracovat ještě s jedním typem výztuže - s uživatelskou výztuží.

Uživatelská výztuž 

Uživatelská výztuž umožňuje provádět posudky výztuže. Tuto výztuž je možné zadat ze Zadávacího panelu → pracoviště Beton → kategorie Výztuž betonu. Uživatelskou výztuž je možné získat také z předpokládané výztuže (As,prov) , kterou je možné vygenerovat akčním tlačítkem "Konverze pro skutečné pruty".