Jak zadat rozdílné náběhy na konce prutu?

Pomocí náběhů (Konstrukce > 1D dílce > Komponenty 1D dílce > Náběhy) můžeme přidat na konce nosníku stejný náběh. V této otázce si ukážeme postup, jak přidat na každý konec jiný náběh.

Nejprve si v knihovně průřezů vytvoříme 2 průřezy s rozdílnými náběhy.

Průřez s náběhem   Průřez s náběhem

Rozdílné náběhy přiřadíme dílci pomocí Proměnného průřezu.

Konstrukce > 1D dílce > Komponenty 1D dílce > Proměnný průřez

Proměnný průřez

Pomocí tlačítka Upravit pole > vložit před/vložit za rozdělíme nosník na 3 části. První část bude tvořit jeden náběh, v prostřední části bude nosník bez náběhu a ve třetí části bude druhý náběh.

Zadání náběhů

Na příkladě můžeme vidět nosník IPE240 s rozdílnými náběhy jak výškově, tak i v délce náběhu.

Nosník s rozdílnými náběhy

Parametry prvního náběhu jsou:

Vlastnosti prvního náběhu

Průřez je zarovnán k horní pásnici a výška náběhu je od 150 do 9,9 mm (tloušťka pásnice náběhu).

 

Takto je definována prostřední část (bez náběhu):

Část bez náběhu

Délka této části je spočítána na základě délky celého nosníku a délek jednotlivých náběhů.

 

Parametry druhého náběhu jsou:

Vlastnosti druhého náběhu

Průřez je zarovnán k horní pásnici a výška náběhu je od 90 do 9,9 mm (tloušťka pásnice náběhu).