Přejít k hlavnímu obsahu

Zadání rozdílných náběhů na konce prutu

Detail o Zadání rozdílných náběhů na konce prutu

  • Kód modulu ESA1130
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Ve SCIA Engineer můžete přidat náběhy na obě konce prvku pouze v případě, že mají stejnou velikost a průřez. V tomto článku je ukázáno, jak zadat na každý konec jiný náběh.

Nejprve si v knihovně průřezů vytvoříme 2 průřezy s rozdílnými náběhy.

 

Rozdílné náběhy přiřadíme dílci pomocí funkce Proměnného průřezu, která se nachází v Zadávacím panelu → pracoviště Konstrukce → 1D dílce:

Pomocí tlačítka Upravit pole → vložit před/vložit za rozdělíme nosník na 3 části. První část bude tvořit jeden náběh, v prostřední části bude nosník bez náběhu a ve třetí části bude druhý náběh.

Na příkladu můžeme vidět nosník IPE240 s rozdílnými náběhy jak výškově, tak i v délce náběhu.

 

Parametry prvního náběhu jsou:

 

Průřez je zarovnán k horní pásnici a výška náběhu je od 90 do 9,9 mm (tloušťka pásnice náběhu).

Takto je definována prostřední část (bez náběhu):

Délka této části je spočítána na základě délky celého nosníku a délek jednotlivých náběhů.

Parametry druhého náběhu jsou:

Průřez je zarovnán k horní pásnici a výška náběhu je od 150 do 9,9 mm (tloušťka pásnice náběhu).