Jak zaokrouhlit uzlové souřadnice?

Po načtení konstrukce z CAD programů nejsou souřadnice uzlových bodů vždy zaokrouhleny. Platí to pro import z DWG, DXF, ale někdy také z IFC souborů. Na první pohled se může zdát, že čísla vypadají pěkně, jako by byla zaokrouhlena (na rozumný počet desetinných míst), ale to je jen díky tomu, že okno vlastností čísla zaokrouhluje pro potřeby zobrazení. Počet desetinných míst pro zobrazení se definuje v Nastavení jednotek (výchozí jednotka je metr a výchozí zobrazení je na 3 desetinná místa).

SCIA Engineer - Rounding of node coordinates

Pokud však chceme číslo upravit a klepneme do políčka, zobrazí se všechny uložená desetinná místa a my vidíme (v našem příkladu), že se nejedná o nulovou hodnotu, ale o velmi malé nenulové číslo.

SCIA Engineer - Rounding of node coordinates

To pak může způsobit komplikace při generování sítě konečných prvků nebo při použití zatěžovacích panelů, zejména při aplikování 3D generátoru zatížení větrem.

Čísla můžete zaokrouhlit dvěma způsoby. Oba využívají Tabulkové zadávání ve SCIA Engineer.

  1. Souřadnice lze vyexportovat do MS Excel. Tam je snadno zaokrouhlíte. Musíte dát pouze pozor při exportu zpátky do Tabulkového zadávání. Proto doporučujeme čísla nejprve zkopírovat v Excelu sama na sebe pomocí volby vložit pouze „Hodnoty“.
  2. Také přímo v Tabulkovém zadávání je funkce pro zaokrouhlení, i když je trochu skrytá. Pro zaokrouhlení na 2 desetinná místa napíšete „~0,01“. Znak „~“ se nazývá „tilda“. 
    SCIA Engineer - Rounding of node coordinates