Přejít k hlavnímu obsahu

Zaokrouhlování souřadnic

Detail o Zaokrouhlování souřadnic

  • Kód modulu ESA1115
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Po načtení konstrukce do SCIA Engineer z jiné aplikace se stává, že načtené souřadnice vrcholů dílců jsou „nepřesné“. Přesně řečeno, souřadnice obsahují příliš mnoho desetinných míst, z čehož pramení ona nepřesnost. Na první pohled sice číslo vypadá dobře, jako by bylo zaokrouhlené, ale je to jen kvůli tomu, že v buňce je nastaveno zaokrouhlení pro zobrazení. Počet zobrazených desetinných míst je definován v nastavení jednotek. Výchozí nastvení je v "metrech" na tři desetinná místa. Po kliknutí do buňky se však zobrazí číslo se všemi desetinnými místy:


To může způsobovat problémy nebo chyby při následné práci s modelem, například při generaci sítě, použití zatěžovacích panelů, hlavně s použitím generátoru 3D větru.

Díky, tabulkovému vstupu můžete hodnoty zaokrouhlit přímo ve SCIA Engineer. Zaokrouhlení lze aplikovat na všechna numerická data (souřadnice, hodnoty zatížení, atd.). Pokud je v tabulce vybráno více buněk, jsou všechny zaokrouhleny.

  • Otevřít Tabulku zadání.
  • Klikněte pravým tlačítkem myši do editovacího okna a vyberte možnost Zaokrouhlit.
  • Zadejte počet desetinných míst pro zaokrouhlení.
  • Vyberte buňky, které chcete zaokrouhlit např.:

a. Přes Shift + levé tlačítko myši => vyberete oblast, kterou chcete zaokrouhlit, potom potvrďte tlačítkem Aplikovat úpravy.

b. Levým tlačítkem myši klikněte do rohu tabulky pro výběr celé tabulky (nebo také Ctrl+A), potom potvrďte tlačítkem Aplikovat úpravy.