Jak funguje konstrukční model?

Vytvořený model ve SCIA Engineer, který se používá pro výpočet, se nazývá analytický model. Jedná se o zjednodušené znázornění reality, kde jsou propojeny referenční čáry nosníků. V tomto výpočtovém modelu se zanedbává například to, jak budou nosníky navzájem oříznuty. Pro některé účely, například pro modelování ocelových přípojů, je nutné tyto detaily znát. Proto ve SCIA Engineer existuje druhý typ modelu: konstručkní model. V tomto modelu jsou nosníky jako 3D prvky a jejich propojení je zobrazeno tak, jak by bylo ve skutečnosti.

Obrázek 1: Analytický vs. konstrukční model.

Obrázek 1: Analytický vs. konstrukční model.


Konstrukční model má tři hlavní funkce:

1. Potřebný pro modelování přípojů.

2. Soubory IFC exportují konstrukční model, nikoli analytický model.

3. Pro správné zobrazení realistických 3D obrázků.

Aby bylo možné zobrazit konstrukční model, musí být v Datech o projektu aktivována funkcionalita Konstrukční model. Pokud jsou vybrány Ocelové přípoje, aktivuje se Konstrukční model automaticky. Dále přejděte na Pohled > Parametry zobrazení > Konstrukční model

Obrázek 2: Zobrazení konstrukčního modelu.

Obrázek 2: Zobrazení konstrukčního modelu.


Jakmile je konstrukční model vygenerován, můžete mezi oběma (konstrukční, analytický) modely přepínat pomocí nabídky Pohled > Parametry zobrazení nebo přes pravé tlačítko myši v nabídce Parametry zobrazení pro všechny entity, v záložce Konstrukce.

Obrázek 3: Parametry zobrazení pro všechny entity.

Obrázek 3: Parametry zobrazení pro všechny entity.


Rozhodnutí o tom, který prvek by měl pokračovat a který prvek by měl být oříznut, je stanoveno na základě priorit prvků. Prvek s nejnižší prioritou bude oříznut. Pokud mají prvky stejnou prioritu, oba se oříznou v bodě, kde se kříží.

Obrázek 4: Priorita konstrukčních prvků.

Obrázek 4: Priorita konstrukčních prvků.


Ve výchozím nastavení je priorita prvku zobrazena v závorkách za typem prvku (obrázek 5 – červený rámeček). To lze přepsat v rámci konstrukčního modelu výběrem Zadáno ručně pro definici priority (obrázek 5 - zelený rámeček).

Obrázek 5: Vlastnosti prvku.

Obrázek 5: Vlastnosti prvku.


V konstrukčním modelu lze zadat excentricity prvku (obrázek 5 - fialový rámeček). Excentricity pro konstrukční model a pro analytický model jsou definovány samostatně a nejsou propojeny. To umožňuje zobrazit v konstrukčním modelu excentricitu, která není ve výpočtu zohledněna.