Jak zaokrouhlit souřadnice v programu SCIA Engineer?

Zaokrouhlení hodnot pomocí tabulkového zadávání.

Po načtení konstrukce do SCIA Engineer z jiné aplikace se stává, že načtené souřadnice vrcholů dílců jsou „nepřesné“. Přesně řečeno, souřadnice obsahují příliš mnoho desetinných míst, z čehož pramení ona nepřesnost (obrázek 1).

Obrázek 1: Nezaokrouhlené souřadnice.  

Obrázek 1: Nezaokrouhlené souřadnice.


To může způsobovat problémy při následné manipulaci s modelem.

Díky, tabulkovému vstupu můžete hodnoty zaokrouhlit přímo ve SCIA Engineer. Můžete to aplikovat na všechna numerická data (souřadnice, hodnoty zatížení, ...). Pokud je v mřížce tabulky vybráno více buněk, jsou všechny zaokrouhleny.

  1. Otevřít Tabulkový vstup.

Obrázek 2: Tabulkový vstup.

Obrázek 2: Tabulkový vstup.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši do editovacího okna.
  2. Vyberte možnost Zaokrouhlit.

Obrázek 3: Zaokrouhlení.

Obrázek 3: Zaokrouhlení.

  1. Nastavte počet desetinných míst pro zaokrouhlení.
  2. Vyberte buňky, které chcete zaokrouhlit např.:
    1. Přes Shift + levé tlačítko myši => vyberete oblast, kterou chcete zaokrouhlit, potom potvrďte tlačítkem Aplikovat změnu.

Obrázek 4: Vybraná část tabulky.

Obrázek 4: Vybraná část tabulky.

  1. Levým tlačítkem myši klikněte do rohu tabulky pro výběr celé tabulky, potom potvrďte tlačítkem Aplikovat změnu.

Obrázek 5: Vybraná celá tabulka.

Obrázek 5: Vybraná celá tabulka.