Přejít k hlavnímu obsahu

Pracovní postup SCIA AutoConverter - SCIA Engineer

Detail o Pracovní postup SCIA AutoConverter - SCIA Engineer

 • Kód modulu ESA11509
 • Software
  • SCIA AutoConverter
 • Téma častých otázek

Tato často kladená otázka vysvětluje, jak lze vyměňovat modely mezi aplikacemi SCIA AutoConverter a SCIA Engineer.

Pomocí nástroje SCIA AutoConverter můžete importovat model ve formátu IFC a v několika krocích získáte správně propojený analytický model:

Jednotlivé kroky postupu jsou popsány v následujících výukových videích: zde

Analytický model lze přímo importovat do programu SCIA Engineer (Hlavní menu > Soubor > Otevřít z > Model SAF nebo Bimplus) a bude stále správně propojen:

V programu SCIA Engineer můžete provádět změny (mazání, přidávání prvků,... jako na obrázku níže):

  Po provedení změn můžete tento model odeslat zpět jako revizi do programu Bimplus/SCIA AutoConverter (Hlavní menu > Soubor > Exportovat do > Bimplus):

  Jak vidíte, analytický model je ve všech těchto krocích stále správně propojen:

  Při přímém importu/exportu IFC souboru do programu SCIA Engineer dostanete model konstrukce, který nebude správně propojen.

  Proto jsme vyvinuli nástroj SCIA AutoConverter, který umožňuje snadný a rychlý převod konstrukčního modelu na analytický model.