Přejít k hlavnímu obsahu

Návrh průřezu s jednoosým nebo dvouosým zatížením

Detail o Návrh průřezu s jednoosým nebo dvouosým zatížením

  • Kód modulu ESA1610
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Na základě výchozího nastavení (nastavení betonu) SCIA Engineer ověří poměr ρM mezi dvěma momenty (My & Mz).
Můžete nastavit limit tohoto poměru, který má výchozí hodnotu ρM,lim  = M/ Mz = 0.1. Pokud je tedy tento poměr < 0.1, pak návrh bude jednoosý kolem My nebo Mz.
Tento poměr nicméně můžete ignorovat a metodu návrhu zvolit ručně.

K dispozici jsou tři předdefinované volby, další dvě jsou definovány uživatelem a to s nastavením limitů nebo bez nich.

  • Jednoosý Z-Z - návrh pouze jednoosého ohybového momentu Mz. My je uvažován jako nulový.
  • Jednoosý Y-Y - návrh pouze jednoosého ohybového momentu My. Mz je uvažován jako nulový.
  • Dvouosý - jsou uvažovány oba momenty.