Přejít k hlavnímu obsahu

Výpočet krytí výztuže

Detail o Výpočet krytí výztuže

 • Kód modulu ESA1603
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Téma častých otázek

Krytí betonu je vzdálenost mezi povrchem výztuže nejblíže povrchu betonu (včetně spojek a třmínků a povrchové výztuže tam, kde je to relevantní) a nejbližším povrchem betonu.

Postup pro nalezení celkového krytí začíná u stanovení nominální krycí vrstvy, která je definována jako součet minimální krycí vrstvy c_min a přídavku na návrhovou odchylku delta (c_dev), viz 4.4.1.3 (EN 1992-1-1:2004).

 

 

Výpočet minimální krycí vrstvy betonu

SCIA Engineer vypočítá minimální krycí vrstvu c_min pro různé případy a následně vybere maximální hodnotu ze vzorce 4.2 viz níže:

Můžeme si to demonstrovat na následujícím příkladu:

 • Obdélníkový průřez 300 * 300 mm
 • Průměr podélné výztuže  = 16 mm
 • Průměr smykové výztuže (třmínků) = 8 mm

Výpočet minimální krycí vrstvy z hlediska soudržnosti:

 • c_min,b,l = 16 mm
 • c_min,b,s = 8 mm
 • c_min,b = Max (c_min,b,l-průměr třmínků ; c_min,b,s)
 • c_min,b = Max (16-8;8) = 8 mm

Minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí XC3, XD0, XS0, XF0, XA0

Třída konstrukce = S3

Nyní jsme schopni z tabulky 4.4N určit c_min,dur:

Tedy, c_min,dur = 20 mm

A dle článku 4.4.1.3 je přídavek pro návrhovou odchalku = 10 mm (doporučená hodnota)

V tomto příkladu budeme navíc ignorovat redukce kvůli přísadám, použití nerezové oceli a dodatečné ochraně. So, c_min = Max( 8;20+0-0-0-0;10) = 20 mm

Celkové krytí tedy bude: c_nom = c_min + delta(c_dev) = 20 + 10 = 30 mm

V případě potřeby můžete tuto hodnotu definovat ručně na dvou místech:

 • Přes Výchozí nastavení návrhu v nastavení pro betonové konstrukce (Hlavní menu > Návrh > Nastavení pro betonové konstrukce > nastavení):
 • Přes Data prutu :

Jako výchozí je nastaven automatický výpočet krytí.