Přejít k hlavnímu obsahu

Změna E modulu betonu

Detail o Změna E modulu betonu

  • Kód modulu ESA1608
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Tento článek popisuje, jak změnit E modul betonu v knihovně materiálů (Hlavní menu > Knihovny > Materiály).

Modul pružnosti betonu se vypočítá automaticky podle Eurokódu (EN 1992-1-1).

Tuto hodnotu nelze upravit, když je zaškrtnuta možnost „Vypočtené závislé hodnoty“.

Pokud není zaškrtnuta možnost „Vypočtené závislé hodnoty“, hodnotu E modulu lze ručně upravit: