Přejít k hlavnímu obsahu

Vizualiazce spřažených nosníků

Detail o Vizualiazce spřažených nosníků

  • Kód modulu ESA1921
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Tato často kladená otázka ilustruje, jak je možné vizualizovat výpočtový model a konstrukční model se spřaženými nosníky a jaký je rozdíl mezi těmito modely.

Modelování spřažených nosníků ve SCIA Engineer vyžaduje, aby byly ocelové nosníky připojeny jako žebra ke spřažené desce. Při navrhování podle Eurokódu 4 by vlastnost Typ spřažení nosníků měla být nastavena na Se standardním spřažením, aby byla zohledněna správná tuhost a aby se zabránilo vzniku velkých osových sil v nosníku. V současné době posudky v Eurokódu 4 neberou v úvahu osové síly, takže toto je nejlepší přístup k analýze při navrhování podle Eurokódu 4. To však znamená, že výpočtový model nebude zobrazovat skutečnou konstrukci, tj. nosníky jsou zobrazeny bez jakéhokoli odsazení od desky.

Použijte Konstrukční model k vizualizaci skutečné konstrukce (např. podvislé ocelové nosníky), aniž byste ovlivnili výpočtový model:

Konstrukční model může být zobrazen nebo generován přes Hlavní menu > Pohled > Vizualizace:

Změny v konstrukčním modelu jsou zobrazeny po zmáčknutí příkazu Generování konstrukčního modelu.