Přejít k hlavnímu obsahu

Modelování fiktivního prvku

Detail o Modelování fiktivního prvku

  • Kód modulu ESA1127
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

Fiktivní prvek je užitečným nástrojem pro modelování například: spojení dvou excentrických prutů, připojení excentrického prutu k desce, propojení mezi dvěma deskami atd.

Fiktivní 1D prvek lze vyrobit pomocí těchto tří jednoduchých kroků:

  • Vytvořte fiktivní materiál

Chcete-li vytvořit fiktivní materiál, můžete zkopírovat materiál, který je již k dispozici v knihovně materiálů. Je třeba změnit jednotkovou hmotnost na nižší hodnotu: 0,1 kg / m³. Nenastavujte tento parametr na 0 kg / m³, mohlo by to vést k problémům při výpočtu. Následně zvyšte E modul, a to násobkem 100, např. 210 GPa → 21 000 GPa (ale ne vyšší než faktor 1000, aby se předešlo numerickým chybám).

fiktivni material
  • Vytvořte fiktivní prvek

Dalším krokem je vytvoření fiktivního prvku. Otevřete knihovnu Průřezy (Hlavní menu → Knihovny → Průřez) a zadejte nový průřez s fiktivním materiálem.

prurez fiktivni material
  • Volitelné: změňte typ na číselný

V případě potřeby lze v průřezové knihovně změnit typ průřezu na číselný. Prvek bude zastoupen pouze referenční (zadávací) čarou a v případě renderování modelu bude „neviditelný“.

  • Nyní můžete modelovat 1D prvky pomocí příkazu, který je dostupný v Zadávacím panelu (pracoviště Konstrukce → kategorie 1D dílce).

Fiktivní 2D prvek:

2D prvky lze modelovat vytvořením fiktivního materiálu a použitím tohoto materiálu ve 2D prvku (Zadávací panel → pracoviště Konstrukce → kategorie 2D dílce):

fiktivni beton