Přejít k hlavnímu obsahu

Ortotropní chování desek

Detail o Ortotropní chování desek

  • Kód modulu ESA1118
  • Software
    • SCIA Engineer
  • Téma častých otázek

V praxi se můžete setkat se situací, kdy je třeba desku (či stěnu) navrhnout s různými charakteristikami (tuhostmi) v podélném a příčném směru. Rozdílné chování v jednotlivých směrech může vyplývat z geometrie (např. deska s žebry) nebo z fyzikálních předpokladů pro danou situaci, např. při stanovení deformací desky s trhlinami nebo pro vyloučení ztužujícího efektu v horizontálním směru u svislých prvků (např. zděná stěna).

Kdykoli potřebujete konečně-prvkový model takovýmto způsobem upravit, můžete ve SCIA Engineer použít ortotropní vlastnosti. Ortotropii lze ve SCIA Engineer zavést třemi způsoby.

Ortotropie jako vlastnost 2D dílce

 

Modifikátor vlastností

V Datech o projektu na záložce Funkcionalita zapněte Modifikátor vlastností:

V zadávacím panelu → pracovišti Konstrukce najdete modifikátory vlastností, viz obr. níže.

 

Modifikátory modelu

V Datech o projektu na záložce Funkcionalita zapněte Modifikátory modelu:

V zadávacím panelu → pracovišti Konstrukce najdete modifikátory modelu, viz obr. níže.

Modifikátory modelu vložíte na vybrané části konstrukce a vložíte je do modifikačních skupin.

Modifikační skupinu přiřadíte zatěžovacímu stavu, který má být modifikován.

 

Rozdíly

Rozdíl je v datech, která je třeba definovat. V případě ortotropie se tuhost definuje přímo, zatímco u modifikátoru vlastností se zadává součinitel, kterým se izotropní tuhost násobí.
Modifikátor vlastností je flexibilnější, protože nezávisí přímo na vlastnostech modifikované části. Pokud potřebujete zadat jednoose namáhanou desku, pak použijete stejnou hodnotu modifikátoru pro desku tlustou 20 cm i 30 cm. Při použití ortotropních vlastností musíte zadat samostatně vlastnosti pro každou z desek (20 i 30 cm).


Na druhou stranu, i ortotropie má své výhody. Lze ji parametrizovat a program také nabízí několik generátorů, které Vám pomohou s jejím zadáním.
Je však důležité porozumět jednotlivým parametrům ortotropie (viz doporučené další materiály uvedené na konci článku). Tuhost se definuje parametry, jejichž označení začíná písmenem „D“ nebo „d“.

Parametry ortotropie je možné zadat v následujím dialogu:

Parametry „D“ a „d“ může program přímo spočítat dle typu ortotropie, viz obr. níže:

Modifikátor vlastností vyžaduje zadání parametrů viz obrázek níže:

Parametry „D“ reprezentují deskové tuhosti. Parametry „d“ reprezentují membránové tuhosti.
Směr je odvozen ze směru lokálního souřadného systému.

D11: Ohybová tuhost ve směru x
D22: Ohybová tuhost ve směru y
D12: Kontrakční tuhost

D33: Torzní tuhost

D44: Smyková tuhost ve směru x
D55: Smyková tuhost ve směru y

d11: Normálová membránová tuhost ve směru x
d22: Normálová membránová tuhost ve směru y
d12: Smíšená tuhost
d33: Smyková tuhost

V případě jednoduché izotropní desky jsou tuhosti vyjádřeny následujícími rovnicemi:

Více informací naleznete v nápovědě ke SCIA Engineer: